ศรีสะเกษ เปิดตลาดต้องชม ตลาดโต้รุ่งถนนอาหารปลอดภัย

เปิดอ่าน 307 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 18.30 น. ที่ถนนท้าวปัญญา ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ นายสันติธร ยิ้มละมัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิด ตลาดต้องชม ตลาดโต้รุ่ง ถนนอาหารปลอดภัย ตามโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น ตามนโยบายรัฐบาล ในการส่งเสริมให้มีตลาดชุมชนเกิดขึ้นในทุกมุมเมือง อันเป็นการกระตุ้นและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ ช่วยให้มีสถานที่จำหน่ายสินค้าโดยตรงแก่ประชาชน ภายใต้แนวคิด เอกลักษณ์พาณิชย์ อัตลักษณ์ของชุมชน โดยมีผู้ประกอบการ กลุ่มแม่บ้านและประชาชน นำสินค้าประเภทอาหารและสินค้าโอทอปไปร่วมจำหน่ายเป็นจำนวนมาก


นายสันติธร ยิ้มละมัย กล่าวว่า ตลาดต้องชม ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายสร้างความเข้มแข็งในระบบเศรษฐกิจท้องถิ่น เซื่อมโยงการกระจายผลผลิต ช่องทางสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างงานให้กับคนในชุมชน ซึ่งกระทรวงพานิชย์ ร่วมกับ ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ในการยกระดับตลาดชุมชนให้เป็น ตลาดต้องชม ส่งเสริมให้มีเอกลักษณ์พานิชย์ โดยมีราคาขายที่เป็นธรรม น้ำหนักเที่ยงตรง ผู้บริโภคได้ซื้อได้บริโภคของดีมีความหลากหลายในราคายุติธรรมต่อไป

 


บุญทัน ธุศรีวรรณ ข่าว/ภาพ


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ศรีสะเกษ เปิดตลาดต้องชม ตลาดโต้รุ่งถนนอาหารปลอดภัย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/156057