ผู้ว่าฯ กระบี่ เปิดร้านค้าเกษตรพัฒนาประชารัฐไร่ตะวันหวาน ให้แก่ผู้ประกอบการผู้ไม่มีพื้นที่จำหน่ายสินค้าและผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่อำเภอลำทับ

เปิดอ่าน 234 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 13:30 น. ที่ไร่ตะวันหวาน ต.ดินแดง อ.ลำทับ จ.กระบี่ พ.ต.ท มล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานพิธีเปิดร้านเกษตรพัฒนาประชารัฐ ไร่ตะวันหวาน พร้อมด้วยข้าราชการ ประชาชนและสื่อมวลชนจำหนวนมาก โดยมี นายประภาส ขุนพิทักษ์ นายอำเภอลำทับกล่าวรายงาน กระทรวงมหาดไทยกำหนดให้มีการกับเพื่อนการดำเนินการของการตลาดประชารัฐตามนโยบายของรัฐบาลด้วยการดำนาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนในรูปแบบประชารัฐโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่ตลาดใหม่และการขยายตลาดเดิมให้ผู้ประกอบการรายใหม่ผู้ที่ไม่มีพื้นที่จำหน่ายสินค้าผู้มีรายได้น้อยได้มีโอกาสนำผลิตผลปิดตภัณฑ์เข้ามาจำหน่ายสินค้าและนับว่าเป็นความโชคดีของพี่น้องชาวลำทับได้มีพื้นที่ของได้มีพื้นที่ใกล้กับวันหวานให้หน่วยงานส่วนราชการเกษตรอำเภอพัฒนาชุมชนอำเภอและกรรมการร้านค้าเข้ามาร่วมในการเลยร่วมกันลงหุ้นซึ่งมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการโอท๊อปจำนวน 15 รายเป็นเงิน 52,000 บาทได้มีการตกแต่งเป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าเป็นสินค้าที่ระลึกสินค้าพื้นบ้านแก่ผู้เข้ามาเที่ยวไร่ตะวันหวาน

พตท.มล.กิติบดี ประวิต การขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐของอำเภอลำทับอย่าเป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาลส่งเสริม ให้ผู้ประกอบการเพิ่มช่องทางการขยาย ของผู้ที่ไม่มี พื้นที่จำหน่ายสินค้าและผู้มีรายได้น้อย ได้มีการนำสินค้าผลิตภัณฑ์มาวางจำหน่าย ในพื้นที่ไร่ตะวันหวานเพื่อเพิ่มช่องทางสร้างรายได้
โครงการตลาดประชารัฐเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนคนไทยทุกคนมีอาชีพมีรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีลดความเหลื่อมล้ำในสังคมให้ทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันและเป็นการสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนและเป็นการก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ไปพร้อมกัน โดยมีคุณสาวัน ตันคณะกรรมการสมาชิกร้านค้าเกษตรพัฒนาประชารัฐและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมทุ่มเทกำลังกายกำลังความสามารถและความสามัคคีในการดำเนินการด้านการเกษตรพัฒนาประชารัฐ

ข้อมูลข่าว / ภาพ
มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ผู้ว่าฯ กระบี่ เปิดร้านค้าเกษตรพัฒนาประชารัฐไร่ตะวันหวาน ให้แก่ผู้ประกอบการผู้ไม่มีพื้นที่จำหน่ายสินค้าและผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่อำเภอลำทับ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/156049