ผู้ว่าฯศรีสะเกษมอบของแก่คนชราและผู้ป่วยติดเตียง ตามโครงการเยี่ยมยาม ยามแลง สร้างแปงชุมชนอำเภอขุขันธ์

เปิดอ่าน 149 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0


วันนี้ (11 ม.ค. 61) เวลา 17.30 น. นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมชมศึกษาสภาพความเป็นอยู่ของคนในชุมชน พร้อมกับมอบของแก่คนชรา ผู้ป่วยติดเตียง และมอบจักรยานให้แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่มีฐานะยากจน ที่บ้านโคกกว้าง หมู่ 5 ตำบลศรีสะอาด อำเภอขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ตามโครงการ “เยี่ยมยาม ยามแลง สร้างแปงชุมชน” ประจำปี 2561 ครั้งที่ 5 โดยมี นางทรงลักษณ์ วรภัย พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยส่วนราชการระดับอำเภอ และประชาชนในหมู่บ้านร่วมต้อนรับ

นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า โครงการ “เยี่ยมยาม ยามแลง สร้างแปงชุมชน” จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเวทีประชารัฐในการวิเคราะห์ข้อมูล ศักยภาพ ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาของชุมชน เพื่อบูรณาการแผนงานโครงการกิจกรรมสร้างรายได้และแก้ปัญหาของชุมชน และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนและราชการ โดยการแนะนำแนวทางการทำเกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ รวมทั้งร่วมรับปะทานอาหารพาแลงอีกด้วย


บุญทัน ธุศรีวรรณ ภาพ/ข่าว


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ผู้ว่าฯศรีสะเกษมอบของแก่คนชราและผู้ป่วยติดเตียง ตามโครงการเยี่ยมยาม ยามแลง สร้างแปงชุมชนอำเภอขุขันธ์

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/156029