สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินการรวบรวมข้าวสหกรณ์ เตรียมผลักดันส่งออกข้าวสู่ตลาดต่างประเทศ

เปิดอ่าน 134 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0


วันที่ 11 มกราคม 2560 นางสุวรรณี ศรีสุวรรณ สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย นายจารุวัฒน์ วิยาสิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 และนายนิพนธ์ เจือจาน เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน ได้ไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ของสหกรณ์การเกษตรอินทรีย์สุรินทร์ จำกัด ต.ตระแสง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ได้รับการต้อนรับจากประธานกรรมการ และคณะกรรมการ ซึ่งสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ได้ให้ความสนใจผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ซึ่งเป็นข้าวอินทรีย์เป็นอย่างยิ่ง

และได้แนะนำเรื่องบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าในสินค้า ตลอดจนได้ตรวจเยี่ยมอุปกรณ์การตลาดต่างๆ ของสหกรณ์ เช่น ตรวจเยี่ยม โรงสี ฉาง ข้าวชนิดต่างๆ ที่สหกรณ์ได้รวบรวมไว้ ซึ่งเป็นสินค้าของสหกรณ์ เตรียมจำหน่ายไปยังตลาดทั้งภายในประเทศ และตลาดต่างประเทศ โดยสหกรณ์เน้นการรวบรวมข้าวอินทรีย์ซึ่งผลิดจากสมาชิกและเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินการรวบรวมข้าวสหกรณ์ เตรียมผลักดันส่งออกข้าวสู่ตลาดต่างประเทศ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/156024