“มงคลกิตติ์”เสนอ หัวหน้า คสช-ปธ.ปปช แก้ไขระเบียบ ป.ป.ช. ปี 42ใหม่  ห้าม ข้าราชการการเมือง เจ้าหน้าทีรัฐ องค์กรอิสระ รับของขวัญ

เปิดอ่าน 3,622 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

“มงคลกิตติ์”เสนอ หัวหน้า คสช-ปธ.ปปช แก้ไขระเบียบ ป.ป.ช. ปี 42ใหม่  ห้าม ข้าราชการ ข้าราชการการเมือง เจ้าหน้าทีรัฐ องค์กรอิสระ รับของขวัญ จาก ผู้ใต้บังคับบัญชา พ่อค้า ประชาชน เพราะ เป็นตัวอย่างการทุจริต และ ทุจริตเชิงอุปถัมภ์ ทั้งสิ้น รวมทั้ง ปริญญา-ดุษฏีบัณฑิต ด้วย

นายมงคลกิตติ์  สุขสินธารานนท์  เลขาธิการคณะกรรมการภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ(ภตช) และ หัวหน้ากลุ่มกรุงเทพ 4.0(Smart Bangkok Group) กล่าวถึง กรณี ป.ป.ช.อาจจะมีแนวคิดแก้ไขระเบียบให้เจ้าหน้าที่รัฐรับของขวัญเกิน 3,000 บาทได้  อีกทั้ง นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ อดีต ประธาน ป.ป.ช. ก็แนวคิดเสนอต่อสาธารณะเช่นกันว่าควรแก้ไขระเบียบ ป.ป.ช.ดังกล่าวเพราะใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 ให้เหมาะกับสถานะทางเศรษฐกิจนั้น  โดยส่วนตัวเห็นว่าตอนนี้สังคมปัจจุบันกำลังสับสนว่าอะไรควรไม่ควร อะไรผิด อะไรถูก ผู้ใหญ่ในองค์กรด้านการตรวจสอบดันมาเสนอแนะ ชี้นำสังคมให้มีแนวโน้มยอมรับการทุจริต การติดสินบนเชิงอุปถัมภ์ ว่าเป็นเรื่องที่ควรยอมรับแถมยังจะมีหน้ามาเสนอเพิ่มวงเงินของขวัญให้เกินกว่า 3,000 บาท อีก ซึ่งที่ผ่านมาช่วงปีใหม่  หลายส่วนราชการประกาศงดรับของขวัญที่ผู้ใต้บังคับบัญชา พ่อค้า ประชาชน นำมามอบให้ เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ คือ งดรับทุกอย่างเลย นั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุด ควรนำมาเป็นบรรทัดฐานของสังคมไทยในยุคชาวศิวิไลซ์  ดังนั้นกระผมจะเรียนขอเสนอต่อ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และ พลตำรวจเอก วัชรพล ประสานราชกิจ  ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ให้แก้ไขระเบียบ ป.ป.ช.เสียใหม่ดังนี้     1.ข้าราชการ ข้าราชการเมือง เจ้าหน้าที่ของรัฐ ทุกสังกัดไม่ว่าจะเป็นองค์กรอิสระ ที่ได้รับเงินเดือน  และ สวัสดิการของรัฐตามหน้าที่ ห้ามรับของขวัญ หรือ สินทรัพย์อื่นใดทั้งสิน จากผู้ใต้บังคับบัญชา พ่อค้า ประชาชน จะถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมาย ฐานรับสินบน(จะทำให้เกิดความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ เลือกปฏิบัติ)     2.ข้าราชการ ข้าราชการเมือง เจ้าหน้าที่ของรัฐ ทุกสังกัดไม่ว่าจะเป็นองค์กรอิสระ ที่ได้รับเงินเดือน  และ สวัสดิการของรัฐตามหน้าที่ ห้ามรับ ดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ภายในประเทศ ในขณะดำรงตำแหน่ง เพราะอาจจะเกิดความอุปถัมภ์ บุญคุณทางเกียรติที่ให้  จะทำให้ผู้ได้รับรู้สึกสำนึกบุญคุณในภายหลัง จนเกิดความช่วยเหลือผู้ขอให้ ผู้ให้ หรือ ละเว้นบางอย่างให้จนเกิดความอยุติธรรม  ถือว่าเป็นการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งผู้ให้และผู้รับ(จะทำให้เกิดความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์)         เพื่อเป็นบรรทัดฐานของสังคมไทยต่อไปที่จะทำให้ประชาชนชาวไทยสามารถแยกแยะถูกผิดได้ สามารถสอนเยาวชนรุ่นหลังได้อย่างเต็มปาก  นายมงคลกิตติ์ กล่าวทิ้งท้ายไว้


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : “มงคลกิตติ์”เสนอ หัวหน้า คสช-ปธ.ปปช แก้ไขระเบียบ ป.ป.ช. ปี 42ใหม่  ห้าม ข้าราชการการเมือง เจ้าหน้าทีรัฐ องค์กรอิสระ รับของขวัญ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/156021