โรงแรมหรู บริเวณชายหาดทับแขก ตำบลหนองทะเล อำเภอเมืองกระบี่ ไม่ห้ามนักท่องเที่ยว ที่ไม่เป็นลูกค้าของโรงแรม พักผ่อนหน้าชายหาด

เปิดอ่าน 1,073 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

สาธารณะได้ แต่ต้องไม่รบกวนลูกค้าของโรงแรม ที่บริเวณ หน้าชายหาด ทับแขก ตำบลหนองทะเล อำเภอเมืองกระบี่ ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของ โรงแรมหรู ระดับ 5 ดาว หลายโรงซึ่งมีพื้นที่หน้าโรงแรมติดชายหาด มีนักท่องเที่ยวชาวต่างๆ ชาติ จำนวนมาก แม้ไม่เป็นแขกที่เข้าพักในโรงแรม สามารถ มา พักผ่อนเล่นน้ำ ได้ โดยไม่มีการปิดกั้นหรือ ห้าม ไม่ให้เข้าพื้นที่

นายสุขการ จันทร์อ่อน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทะเล เปิดเผยว่า ที่ผ่าน ได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ห้ามปิดกัน พื้นที่ชายหาด ซึ่งเป็นพื้นที่สารธารณะ ทุกคนมีสิทธิใช้ร่วมกัน โดยเปิดทางเดินเท้า ให้นักท่องเที่ยวเดินลงชายหาด หรือ ให้แลก บัตรกับเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัยของโรงแรม ที่ต้องการผ่านไปยังชายหาด เพื่อความปลอดภัยของผู้ประกอบการ โดยขอความร่วมมือ นักท่องเที่ยว ที่ไม่เป็นลูกค้า ที่เข้าพักในโรงแรม ไม่ รบกวน ส่งเสียงดัง ลูกค้าของโรงแรม

ข้อมูลข่าว / ภาพ
มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : โรงแรมหรู บริเวณชายหาดทับแขก ตำบลหนองทะเล อำเภอเมืองกระบี่ ไม่ห้ามนักท่องเที่ยว ที่ไม่เป็นลูกค้าของโรงแรม พักผ่อนหน้าชายหาด

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/155476