จังหวัดนครสวรรค์เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน(มีคลิป)

วันที่ 28 ธันวาคม 2017 1:00
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0
177 views

เมื่อเวลา 09.00 น.วันนี้(27 ธันวาคม 2560) ที่บริเวณหน้าป้ายอุทยานสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2560  ซึ่งทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่ 26 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ

เพื่อสร้างความตระหนักให้ประชาชนรู้จักป้องกันให้พ้นจากภัย และเกิดจิตสำนึกด้านความปลอดภัย และพัฒนาไปสู่วัฒนธรรมความปลอดภัยแก่ประชาชน โดยมีกิจกรรมการมอบโล่รางวัล ให้แก่หน่วยงาน องค์กร และบุคคล ที่มีผลงานเด่น ด้านการป้องกัน และลดอุบัติภัยระดับจังหวัด ต่อจากนั้น เป็นพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ในช่วงปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ถึง 3 มกราคม 2561 รวม 7 วัน โดยมีการบูรณาการ กับทุกภาคส่วน ทั้งทหาร ตำรวจ สถานศึกษา และภาคีเครือข่าย ที่เกี่ยวข้องจัดขบวนรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ โดยเดินรณรงค์  รอบตลาดปากน้ำโพ เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือน ให้ประชาชนเกิดความตระหนัก และระมัดระวังในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2561 ต่อไป

กณต ทาทิพย์  ข่าว/ภาพนครสวรรค์


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับคลิป : จังหวัดนครสวรรค์เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน(มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/152662