ลอตเตอรี่ ไม่ใช่ทรัพย์มีทะเบียน ผู้ใดครอบครอง ย่อมเป็นเจ้าของ

เปิดอ่าน 1,083 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

ลอตเตอรี่ ไม่ใช่ทรัพย์มีทะเบียน
ผู้ใดครอบครอง ย่อมเป็นเจ้าของ


ลอตเตอรี่ ไม่ต้องจัดให้มีการลงชื่อก่อนซื้อเหมือนกู้เงินสหกรณ์ หรือการเข้าพักโรงแรม
จึงระบุตัวผู้ซื้อและขายจำเพาะเจาะจงได้ยาก
แม้ซื้อมาแล้ว ก็แบ่งหรือขายให้ผู้อื่นได้ ไม่จำต้องขออนุญาตเหมือนอาวุธปืน
ทรัพย์เมื่อตกหล่นสูญหาย เจ้าของทรัพย์ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานทันที
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หวยเป็นชุด หลายใบ เจ้าของอ้างว่าจำหมายเลขได้ มีภาพถ่าย ยิ่งเป็นการแจ้งความไว้จำเพาะเจาะจง พิสูจน์ได้ง่าย
เมื่อไม่ปรากฎว่า มีการแจ้งความลงหมายเลขสลากและหมายเลขชุดสลากไว้ก่อน กลับมีการแจ้งความในภายหลังจากที่สลากประกาศผลรางวัลแล้ว
คดีจึงมีเหตุอันควรสงสัยว่า ผู้ร้องเป็นเจ้าของสลากและได้ทำสลากหายจริงหรือไม่ เมื่อไม่มีพยานอันหนักแน่นเพียงพอ ผู้ครอบครองสลากจึงเป็นผู้มีสิทธิดีกว่า ประกอบกับด้านหลังสลากได้มีคำเตือนระบุว่า จะจ่ายเงินรางวัลแก่ผู้ครอบครองสลากเท่านั้น จึงไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอว่า ผู้ครอบครองสลาก ได้สลากมาโดยมิชอบ จึงมีคำสั่ง ไม่ฟ้อง


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ลอตเตอรี่ ไม่ใช่ทรัพย์มีทะเบียน ผู้ใดครอบครอง ย่อมเป็นเจ้าของ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/152489