บ.ไจแอนท์ ลงนามเอ็มโอยูกับคู่ค้าธุรกิจจากเมียนมาร์ หวังรุกคืบตลาดอาเซียนประเภทจัดการแข่งขันกีฬามวยไทย และมวยสากล ร่วมกันระหว่าประเทศ และมีโครงการที่จะจัดแข่งขันชกมวยที่ประเทศเมียนมาร์เริ่มโครงการในต้นปี2561ร่วมกัน

เปิดอ่าน 385 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

วันที่ 19 ธันวาคม 2560


พลเอก สมนึก เจียมสกุล อดีตที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้เดินทางเป็นประธานในพิธีแถลงข่าวการลงนามสัญญา เอ็มโอยู กิจการร่วมค้าระหว่า บริษัท ไจแอนท์ ไฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กับบริษัท เอ็มเอ็มทีเอส สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยมี พลโทสมชาติ หรุ่นศิริ เป็นประธานกิตติมศักดิ์ ในพิธีกานแถลงข่าว นายไทยใหญ่รัฐพร แก้วเก้าศิริ ประธานบริษัท ไจแอนท์ ไฟท์ (ประเทศไทย)จำกัด นาย ณฤเดชรัทฐพันธ์ แก้วเก้าศิริ รองประธาน บริษัทไจแอนท์ไฟท์(ประเทศไทย)จำกัด นายยุพข่าน งามสมชาติ กรรมการบริษัทไจแอนท์ไฟท์(ประเทศไทย)จำกัด และMr. โซโม อ่อง ประธานบริษัทเอ็มเอ็มทีเอศ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์พร้อมคณะ เข้าร่วมการแถลงข่าวในครั้งนี้

สำหรับการการลงนามสัญญาเอ็มโอยู กิจการร่วมค้าระหว่าง บริษัทไจแอนท์ไฟท์(ประเทศไทย)จำกัด กับบริษัท เอ็มเอ็มทีเอส สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการขายและเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจในประเภทการกีฬาระดับชาติ โดยเฉพาะกีฬามวยไทย และมวยสากลให้มีความโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับของชาวต่างชาติมากยิ่งขึ้น โดนเฉพาะในกลุ่มของประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนมาร์กา่อนที่จะมีการต่อยอดสู่โครงการจัดการแข่งขันชกมวยในโครงการที่สำคัญต่อไปในอนาคตนอกจากนี่การเซ็นสัญญาในครั้งนี้

ประเทศไทยจะได้แสดงศัดยภาพลักษณ์ของประเทศไทย เนื่องจากโลโก้หรือเครื่องหมายทางการคร้าที่ประเทศเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และมีบริษัทสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ในประเทศไทยอีกทั้งเป็นการสืบสานกีฬามวยไทย ซึ่งถือเป็นกีฬาประจำชาติมาตั้งแต่ในอดีตให้เป็นที่รู้จักต่อไปทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน ณ. ห้องบอกกอกฮอลล์ โรงแรมเค รีสอร์ท เลียบทางด่วนรามอิทรา

ธัญกิตติ์ อ่อนแสง รายงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : บ.ไจแอนท์ ลงนามเอ็มโอยูกับคู่ค้าธุรกิจจากเมียนมาร์ หวังรุกคืบตลาดอาเซียนประเภทจัดการแข่งขันกีฬามวยไทย และมวยสากล ร่วมกันระหว่าประเทศ และมีโครงการที่จะจัดแข่งขันชกมวยที่ประเทศเมียนมาร์เริ่มโครงการในต้นปี2561ร่วมกัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/150187