เมืองแห่งความสุข !!! เทศบาลตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ระดมเครื่องมือล้างถนนกำจัดสิ่งปฎิกูลให้สะอาด

เปิดอ่าน 304 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0


เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.60 ผู้สื่อข่าวจังหวัดพังงา รายงานว่า ที่บริเวณถนนเพชรเกษม ฝั่งรามา เขตเทศบาลตำบลบางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา เมื่อคืนวันที่ 6 ธ.ค.60 ได้มีเจ้าหน้าที่ของเทศบาลพร้อมอุปกรณ์ทำความสะอาด รถฉีดน้ำล้างถนนฉีดไล่สิ่งปฎิกูล ให้ถนนมีความสะอาดสวยงามถูกหลักสุขาภิบาลด้านขยะและสิ่งแวดล้อมและรักษาระบบนิเวศน์ของชุมชนให้เป็นเมืองน่าอยู่
ปัจจุบันนี้ผู้บริหารประกอบด้วยนายสมชาย ประเสริฐพรพงศ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางนายสี นายชัยทัต เทพเสถียร รองนายกฯ นายวิรัตน์ รักกลิ่น เป็นเลขานุการนายกฯ นายเล็ก ระหังภัย ที่ปรึกษานายกฯ

พร้อมทำหน้าที่ในการบริหารงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่กำหนดไว้ ซึ่งมีความสําคัญต่อเทศบาลเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนที่มุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต เป็นกรอบในการกําหนดทิศทางการพัฒนาเทศบาล ให้มุ่งไปสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์ได้อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงโดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตําบลบางนายสี เป็นการกําหนดทิศทางภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเป็นทิศทาง ในการพัฒนาที่ทําให้การดํารงชีวิตของประชาชนมีความสุข มีความเป็นอยู่ทีดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนที่สุด.

 

ภาพ/ข่าว นายพงษ์ศักดิ์ ประทีป/อ.นักข่าวอาวุโสจังหวัดพังงา รายงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เมืองแห่งความสุข !!! เทศบาลตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ระดมเครื่องมือล้างถนนกำจัดสิ่งปฎิกูลให้สะอาด

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/146815