สำนักงานพัฒนาชุมชน จัดกิจกรรมเชิญชวนผู้จัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (Kick off จปฐ.) ประจำปี 2561  ได้รับเกียรติจากนายอำเภอนางรองเปิดงานและให้ข้อแนะนำแก่อาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการ ( มีคลิป )

เปิดอ่าน 277 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

 

 

วันที่ 7 ธันวาคม 2560 นายยุทธนา พิทยานันทกุล นายอำเภอรอง เดินทางไปเป็นประธานเปิดงานการจัดกิจกรรมเชิญชวนผู้จัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (Kick off จปฐ.) ประจำปี 2561 ซึ่งจัดกิจกรรมขึ้นที่ศาลาเอกประสงค์ ตำบลหนองยายพิมพ์ หมู่ที่1 อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

นายสุรพันธ์ สุริยพันตรี พัฒนาการอำเภอนางรอง กล่าวว่า “กระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชน
ดำเนินการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐาน ทุกครัวเรือนเป็นประจำทุกปี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงผลคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตอำเภอ ที่ผ่านมานั้นสำนักงานพัฒนาชุมชนได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้ปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆของตนเอง และชุมชน นำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ในที่สุด ตลอดจนการวางแผนพัฒนาในทุกระดับอย่างจริงจัง และเป็นระบบของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัด จัดให้มีการประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ยังได้เชิญชวนสำรวจ และจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ของอำเภอนางรอง ประจำปี 2561 พร้อมร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการจัดเก็บข้อมูล ณ ศาลาเอกประสงค์ ตำบลหนองยายพิมพ์ หมู่ที่1 อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ รวมไปถึงทำความเข้าใจถึงความสำคัญในการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานดังกล่าวกับประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้กว่า 100 คน”

 

ภัทรพงศ์ ช้างเขียว ข่าว / ภาพ 


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สำนักงานพัฒนาชุมชน จัดกิจกรรมเชิญชวนผู้จัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (Kick off จปฐ.) ประจำปี 2561  ได้รับเกียรติจากนายอำเภอนางรองเปิดงานและให้ข้อแนะนำแก่อาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการ ( มีคลิป )

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/146776