พะเยา..สุดทึ่ง!!พบบาตรดินโบราณ 100 ปี

เปิดอ่าน 189 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0


วันที่7 ธ.ค.60 ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปดูบาตรดินพระซึ่งเป็นดินทั้งลูกมีอายุกว่า 100 ปี ที่วัดพระธาตุโพธิ์งาม บ้านฝั่งหมิ่น หมู่ 4 ต.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา หลังจากที่ได้มีชาวบ้านขุดค้นพบซุกอยู่ใต้ฐานซุกชีพระประธานในวัดร้างแห่งนี้ แล้วนำมามอบให้เจ้าอาวาสวัดฯ เก็บรักษาไว้ เพราะเป็นบาตรดินมีเพียงลูกเดียว เกรงว่าจะสูญหายไป ไม่ได้พบเห็นอีก ชาวบ้านทั้งในและต่างจังหวัดทราบข่าว ต่างพากันมาดูพร้อมกับขอโชคลาภต่างๆ


พระทศพร ถาวรปญโญ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุโพธิ์งาม กล่าวว่า บาตรดินได้รับการสืบทอดมาจากพระอธิการพระปลัดฟูเฟื่อง ติสวังโส อดีตเจ้าอาวาส ที่รับมาจากชาวบ้านที่ขุดค้นพบแล้วนำมามอบให้กับทางวัดดูแลรักษาไว้จนถึงทุกวันนี้ โดยบาตรดินมีอายุกว่า 100 ปี เดิมทีสมัยโบราณพระสงฆ์สามเณรจะใช้บาตรดินที่ปั้นขึ้นมาจากดิน ใช้ในการออกบิณฑบาตรับข้าวปลาอาหารจากญาติโยมแทนบาตรโลหะเหมือนเช่นปัจจุบันที่มีทั้งเหล็กสแตนเลส และอื่นๆ


สำหรับบาตรดินมีขนาดปากกว้าง 6 นิ้วครึ่ง สูง 7 นิ้ว ฐานรองรับ สูง 3 นิ้ว เดิมที มีการขุดค้นพบบาตรดินในวัดแห่งนี้ ซึ่งเคยเป็นวัดร้างมาก่อน กระทั่งมาก่อสร้างเป็นวัดขึ้นมาใหม่ ชื่อวัดพระธาตุโพธิ์งาม และทางวัดกำลังสร้างอุโบสถ กำแพง ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ และในวันที่30ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. จะมีการหล่อพระเจ้าทันใจเนื้อทองสัมฤทธิ์ ขนาดหน้าตัก 18 นิ้ว เพื่อนำมาประดิษฐานไว้ในวัด เพื่อให้ชาวพุทธได้กราบไหว้บูชา สืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไป

วัดพระธาตุโพธิ์งามมีอายุร่วม 1,000 ปี เคยหล่มสลายเป็นวัดร้างจนกระทั่งพระปลัดฟูเฟื่อง ติสวังโส อดีตเจ้าอาวาสร่วมกับคณะศรัทธาบ้านแม่ต๋ำเมืองชุม และบ้านฝั่งหมิ่น ปรับปรุงบูรณะสร้างขึ้นมาใหม่จนถึงปัจจุบัน ซึ่งปัจจุบันยังขาดการบูรณะปรับปรุงหลายย่างหากพุทธศาสนิกชนต้องการ่วมบริจาค หรือร่วมหล่อพระพุทธรูป ติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 088-2992253 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุโพธิ์งาม บาตรดินวัดพระธาตุโพธิ์งาม ถือว่าเป็นบาตรดินที่พบเห็นเพียงลูกเดียว ที่มี 

สภาพสมบูรณ์ อยู่ในจังหวัดพะเยา


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : พะเยา..สุดทึ่ง!!พบบาตรดินโบราณ 100 ปี

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/146769