ระยอง /“สหกรณ์จัดโครงการลดต้นทุนโดยการผสมปุ๋ยใช้เอง”

เปิดอ่าน 247 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

วันนี้ (7 ธันวาคม 2560) นายไชยาบุญญานุภาพ สหกรณ์จังหวัดระยอง ได้ไปร่วมพิธีเปิดโครงการลดต้นทุนโดยการผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง ของสหกรณ์การเกษตรนิคมฯระยอง จำกัด โดยมีสมาชิกสหกรณ์และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน

นายณัฐฐาวัฒน์ รัตนสร้อย ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรนิคมฯระยอง จำกัด กล่าวว่า สหกรณ์การเกษตรนิคมระยอง จำกัด มีสมาชิกเป็นเกษตรกร ส่วนใหญ่ทำสวนยางพาราและปลูกสับปะรด ปัจจุบันพืชทั้งสองชนิดมีราคาตกต่ำ มีรายจ่ายสูงกว่ารายได้ คณะกรรมการจึงมีแนวคิดที่จะลดต้นทุนให้สมาชิก วิธีการหนึ่งก็คือการผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง ตามความเหมาะสมของดินที่ปลูกพืชนั้น สหกรณ์จึงได้จัดซื้อเครื่องผสมปุ๋ยอัตโนมัติไว้บริการสมาชิก โดยให้สมาชิกแจ้งความประสงค์มายังสหกรณ์ว่าต้องการปุ๋ยสูตรใด จำนวนเท่าใด ทางเจ้าหน้าที่สหกรณ์ก็จะดำเนินการให้ตามความประสงค์ สำหรับราคาปุ๋ยที่ผสมแล้วจะถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป


ด้านนายไชยา บุญญานุภาพ กล่าวว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่ตรงกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ต้องการลดต้นทุนให้กับพี่น้องเกษตรกร สหกรณ์มีโครงการดีๆ เช่นนี้ จะทำให้สมาชิกมีศรัทธา เห็นคุณค่าของสหกรณ์ และเป็นที่พึ่ง สามารถช่วยเหลือพวกเขาได้


ภาพ/ข่าว เจษฎาภรณ์ อิ่มแตง ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดระยอง


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ระยอง /“สหกรณ์จัดโครงการลดต้นทุนโดยการผสมปุ๋ยใช้เอง”

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/146759