ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอสุไหงโกลก เปิดฝึกกองกำลังประจำถิ่นและกำลังประชาชนเพื่อฝึกความพร้อมและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการร่วมปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยใน 4 ตำบลของอำเภอสุไหงโกลก

เปิดอ่าน 281 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0


ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอสุไหงโกลก เปิดฝึกกองกำลังประจำถิ่นและกำลังประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 ณ สนามกีฬามหาราช อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส โดยมีพลตรี สมพล ปานกุล รองแม่ทัพน้อยที่ 4 ผู้บังคับกองบังคับการควบคุมกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธาน โดยมี นายปรีชา นวลน้อย นายอำเภอสุไหงโก-ลก ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการอำเภอสุไหงโก-ลก พร้อมด้วยรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส 30 ผู้บังคับบัญชากองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุไหงโกลกที่ 6 สถานีตำรวจภูธรสุไหงโก-ลก หัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธี ซึ่งมีการกล่าวคำปฏิญาณตน การเดินสวนสนาม และการแสดงของกำลังประจำถิ่น

สำหรับการฝึกกำลังประจำถิ่น กำลังประชาชน ของ4ตำบล 19 หมู่บ้าน 3 ชุดคุ้มครองตำบล 28 ชุมชน รวม 732 นาย ดำเนินการตามกลไกของศูนย์ปฏิบัติการอำเภอสุไหงโกลก เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กำลังประจำถิ่นและกำลังภาคประชาชน ในการรองรับการถ่ายโอนภารกิจเชิงรับจากฝ่ายทหาร ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการอำเภอสุไหงโกลก เร่งขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เน้นการปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัย โดยมอบหมายให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และมวลชนอาสาสมัครต่างๆในพื้นที่ ร่วมกันรับผิดชอบในภารกิจสำคัญ เช่น การดูแลรักษาความปลอดภัยครู บุคลากรทางการศึกษา เส้นทาง และสถานที่ราชการต่างๆ รวมทั้งเขตเมืองเศรษฐกิจและชุมชนในอำเภอสุไหงโก-ลก การสร้างเครือข่ายข่าวภาคประชาชน สนับสนุนการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอสุไหงโกลก เปิดฝึกกองกำลังประจำถิ่นและกำลังประชาชนเพื่อฝึกความพร้อมและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการร่วมปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยใน 4 ตำบลของอำเภอสุไหงโกลก

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/142238