ตากผอ.ททท.ตากชวนเชิญนักท่องเที่ยวเยี่ยมชมวิถีชุมชนบ้านปูเต้อ การทอผ้า ย่ามชาวปากาเกอะญอ สัมผัสกับกิจกรรมเรียนรู้วิถีชีวิตช้างบ้านปูเต้อไฮซีซั่น HI Season ปลายฝน ต้นหนาว

เปิดอ่าน 357 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

ตากผอ.ททท.ตากชวนเชิญนักท่องเที่ยวเยี่ยมชมวิถีชุมชนบ้านปูเต้อ การทอผ้า ย่ามชาวปากาเกอะญอ สัมผัสกับกิจกรรมเรียนรู้วิถีชีวิตช้างบ้านปูเต้อไฮซีซั่น HI Season ปลายฝน ต้นหนาว

วันที่: 15 พ.ย. 2017 6:33 ก่อนเที่ยง
เรื่อง: ตาก-ผอ.ททท.ตากชวนเชิญนักท่องเที่ยวเยี่ยมชมวิถีชุมชนบ้านปูเต้อ การทอผ้า ย่ามชาวปากาเกอะญอ สัมผัสกับกิจกรรมเรียนรู้วิถีชีวิตช้างบ้านปูเต้อไฮซีซั่น HI Season ปลายฝน ต้นหนาวน.ส.ธมลวรรณ เจริญวงศ์พิสิฐ-เรืองขจร ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย( ททท.) สำนักงานตาก ในช่วงเทศกาลการท่องเที่ยวปี 2560 ไฮซีซั่น HI Season ปลายฝน ต้นหนาว ได้นำคณะ เดินทางไปศึกษาวิถีชีวิต และความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพของชาวปากะญอ ที่บ้านปูเต้อร์ หมู่ 4 ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก โดยได้ ชวนเชิญนักท่องเที่ยว มาเยี่ยมชมวิถีชุมชนบ้านปูเต้อ การทอผ้า ย่ามชาวปากาเกอะญอ สัมผัสกับกิจกรรมเรียนรู้วิถีชีวิตช้างบ้านปูเต้อ เดินป่า กิจกรรมอาบน้ำ ทำสปาโคลนให้ช้าง ปลูกหญ้าสำหรับเป็นอาหารช้าง ทำยาสมุนไพร และสู่ขวัญข้าง ที่ Retro Elephant Camp แคมป์ช้างบ้านปูเต้อ อ.แม่สอด ที่ชุมชนรวมใจกันจัดเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตช้างไทยบ้านปูเต้อ ที่ชุมชนบ้านปูเต้อ ถือเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เรียนรู้ วิถีช้าง วิถีควาญ และการอยู่ร่วมกันของคนและช้าง และรักษาไว้ซึ่งช้างมรดก ของชาวปูเต้อยะพอ อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก

ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย( ททท.) สำนักงานตาก กล่าวว่า หากนักท่องเที่ยว ท่านมใดสนใจที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวชมธรรมชาติที่บ้านปูเต้อร์ สามารถติดต่อรายละเอียด และเข้าร่วมชมได้ที่ 094-605-8492 , 082-162-8127 หรือ ID line:


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ตากผอ.ททท.ตากชวนเชิญนักท่องเที่ยวเยี่ยมชมวิถีชุมชนบ้านปูเต้อ การทอผ้า ย่ามชาวปากาเกอะญอ สัมผัสกับกิจกรรมเรียนรู้วิถีชีวิตช้างบ้านปูเต้อไฮซีซั่น HI Season ปลายฝน ต้นหนาว

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/139751