จังหวัดพิจิตร..จองคิวลงทะเบียนด่วนอาจารย์หมอฝีมือวินิจฉัยโรคขั้นเทพ500คนรวมตัวจิตอาสารักษาฟรี1,500รายแค่วันเดียวเท่านั้น

เปิดอ่าน 299 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ซึ่งมี ศ.(เกียรติคุณ) นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรีเป็นประธาน รวบรวมอาจารย์หมอจิตอาสาฝีมือขั้นเทพรักษาฟรี 12 สาขา พร้อมตรวจวินิจฉัยเพื่อส่งต่อรับการรักษาสนใจจองคิวลงทะเบียนด่วน

วันที่ 15 พ.ย. 2560 พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) สถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วยพญ.อภิรมย์ เวชภูติ ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน และ นายแพทย์วิศิษฎ์ อภิสิทธิ์วิทยา เลขานุการโครงการฯ ซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางมูลนากจังหวัดพิจิตร ได้ร่วมกันเปิดเผยถึงการดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ชมรมธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ที่จะได้ร่วมกันนำบุคลากรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เป็นจิตอาสากว่า 500 คน ออกมาทำการรักษาผู้ป่วยในพื้นที่ชนบทที่ห่างไกลความเจริญ อีกทั้งอาจเป็นพื้นที่ที่ขาดแคลนแพทย์เฉพาะทางในการรักษาผู้ป่วย ดังนั้นจึงได้มีข้อสรุปว่า จะมาเปิดโครงการรักษาผู้ป่วยเฉพาะทาง 12 สาขา ที่โรงพยาบาลบางมูลนาก องบางมูลนาก จ.พิจิตร ในวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560 วัตถุประสงค์ก็เพื่อเป็นการรวมตัวกันทำความดีในรูปแบบจิตอาสา , เพื่อให้บริการแพทย์เฉพาะทางแก่ประชาชนในชนบทห่างไกลเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนได้รู้จักวิธีการักษาสุขภาพของตนเองอย่างถูกวิธี รวมถึงเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการแพทย์ระหว่างแพทย์เฉพาะทางที่เป็นระดับอาจารย์หมอกับแพทย์ทั่วไปในโรงพยาบาลเขตจังหวัดพิจิตร
สำหรับการออกหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่มาที่ รพ.บางมูลนาก ในวันที่ 17 ธันวาคม 2560 ที่จะมีแพทย์เฉพาะทางระดับอาจารย์หมอกว่า 500 คน พร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เคลื่อนที่ ที่ขนมาเป็นกองคาราวาน นำมาสมทบกับอุปกรณ์ใน รพ.บางมูลนาก ที่มีเครื่องมือทันสมัยพร้อมให้บริการด้วยเช่นกัน สำหรับการเปิดทำการรักษาจะเริ่มตั้งแต่เช้าจรดเย็นของวันที่ 17 ธันวาคม 2560 คาดว่าจะรักษาผู้ป่วยได้ทันทีในวันนั้นเลยประมาณ 1,500 คน ใน 12 สาขา ได้แก่
1.คลินิกทันตกรรม 50 ราย
2.คลินิกจักษุวิทยา ตรวจรักษาโรคตา 40 ราย ผ่าตัดต้อกระจก 100 ราย
3. คลิกไทรอยด์ ก้อนที่คอ 70 ราย ภาวะกลืนลำบาก 30 ราย
4.คลินิกโรคหัวใจ ตรวจร่างกาย EKG 30 ราย Echocardiogram 30 ราย
5.คลินิกส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร 100 ราย
6.คลินิกมะเร็งตับ Ultasound 100 ราย
7.คลินิกตรวจรักษาผู้มีก้อนที่เต้านม 80 ราย ( ตรวจรักษาผ่าตัดมะเร็งเต้านม )
8.คลินิกโรคผิวหนัง 100 ราย
9.คลินิกรักษาริดสีดวงทวาร 30 ราย
10.คลินิกขาเทียม ผลิตและมอบขาเทียม 10 ราย
11.คลินิกมอบกายอุปกรณ์ 100 ราย มอบแว่นตา 200 ราย
12.ด้านเทคนิคการแพทย์ 300 ราย
นอกจากนี้ยังมีกายภาพบำบัดและการตรวจร่างกายทราบและแนะนำทางโภชนาการ รวมถึงการส่งผู้ป่วยรักษาต่อเนื่องในกรณีที่จำเป็นให้ครบวงจรอีกด้วย สำหรับในวันให้บริการนั้นคาดว่าจะมีผู้ป่วยรวมถึงญาติผู้ป่วยที่เป็นผู้ติดตามมาด้วยเป็นจำนวนมาก ดังนั้นทางโรงพยาบาลบางมูลนากและคณะผู้จัดงานจึงได้เตรียมความพร้อมทั้งด้านการจัดคิว การตรวจโลหิต การตรวจสุขภาพ การคัดกรอง ได้อย่างเป็นระบบ อีกทั้งมีโรงทาน โรงอาหาร น้ำดื่ม จัดไว้ให้ บริการฟรีอย่างเพียงพอ อีกทั้งจะมีการแจกแว่นสายตา ( กลุ่มผู้มีสายตายาวเท่านั้น ) ให้กับผู้ที่ต้องการแว่นตาไว้อ่านหนังสืออีกด้วย

โอกาสดีเช่นนี้มีไม่บ่อยนักจึงขอเชิญชวนผู้ป่วยที่เป็นชาวจังหวัดพิจิตรและพื้นที่ใกล้เคียงที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดขอเข้ารับการตรวจและรักษาฟรี!!!ได้ที่โรงพยาบาลบางมูลนาก โทร 056-631131-2 ในวันและเวลาราชการ

 

   ภาพ / ข่าว  สิทธิพจน์ จ.พิจิตร


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง :      จังหวัดพิจิตร..จองคิวลงทะเบียนด่วนอาจารย์หมอฝีมือวินิจฉัยโรคขั้นเทพ500คนรวมตัวจิตอาสารักษาฟรี1,500รายแค่วันเดียวเท่านั้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/139748