พ่อค้า แม่ค้า หาบเร่แผงลอย และผู้ประกอบการในจังหวัดจันทบุรี ลงทะเบียนขายสินค้าในตลาดประชารับแล้ว กว่า 200 ราย ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจได้รับความนิยมมากที่สุด

เปิดอ่าน 386 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0


วันที่ 14 พ.ย. 60  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศการลงทะเบียนเพื่อจองพื้นที่ขายของในตลาดประชารัฐ จังหวัดจันทบุรี คึกคัก โดยจังหวัดจันทบุรี จัดโครงการตลาดประชารัฐจังหวัดจันทบุรี สนองนโยบายของรัฐบาลในการจัดหาพื้นที่จำหน่ายสินค้าแก่เกษตรกร พ่อค้า แม่ค้าหาบเร่ แผงลอย ผู้มีรายได้น้อยที่ไม่มีแผงจำหน่ายสินค้าที่ถาวรของตัวเอง รวมทั้งผู้ประกอบการ เพิ่มโอกาสให้กับผู้ประกอบการรายใหม่ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนให้มีความเข้มแข็ง เบื้องต้นจังหวัดจันทบุรีมีตลาดประชารัฐที่เตรียมจะเปิด 8 ประเภท คือ 1. ตลาดประชารัฐ Green Market / 2. ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ / 3. ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ /4. ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด/ 5. ตลาดประชารัฐ Modern trade / 6. ตลาดประชารัฐวิธีชุมชน / 7. ตลาดประชารัฐต้องชม / 8. ตลาดประชารัฐตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม ปัจจุบันมีผู้มาลงทะเบียนโครงการตลาดประชารัฐจังหวัดจันทบุรี แล้วทั้งสิ้น จำนวน 255 คน โดยตลาดประชารัฐที่ได้รับความสนใจที่สุด คือ ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ มีผู้ยื่นความจำนงที่จะเข้าร่วม จำนวน 73 ราย รองลงมา คือ ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด จำนวน 42 ราย และตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ จำนวน 32 ราย

ทั้งนี้จังหวัดจันทบุรีจะเปิดให้ลงทะเบียน แสดงความจำนงที่จะขายของในตลาดประชารัฐจังหวัดจันทบุรี ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด หรือ ที่ ศูนย์ดำรงธรรมที่ว่าการอำเภอทั้ง 10 แห่ง ของจังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 30 พฤศจิกายน 2560 ไม่เว้นวันหยุดวันหยุดเสาร์ อาทิตย์

 

      ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : พ่อค้า แม่ค้า หาบเร่แผงลอย และผู้ประกอบการในจังหวัดจันทบุรี ลงทะเบียนขายสินค้าในตลาดประชารับแล้ว กว่า 200 ราย ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจได้รับความนิยมมากที่สุด

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/139655