จังหวัดจันทบุรี จัดพิธีถวายสักการะ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวัน พระบิดาแห่งฝนหลวง

เปิดอ่าน 282 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

 

วันนี้ ( 14 พ.ย.60 ) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน กลุ่มพลังมวลชน ประชาชน นักเรียน นักศึกษาร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระราชดำริที่นำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการบังคับเมฆให้เกิดเป็นฝน จนเกิดเป็นเทคโนโลยีฝนหลวงที่ขจัดปัดเป่าความทุกข์ยากให้แก่พสกนิกรชาวไทยที่ประสบปัญหาภัยแล้ง และเป็นองค์ประกอบในการบริหารจัดการน้ำของประเทศ จวบจนปัจจุบัน ทั้งนี้ในส่วนของจังหวัดจันทบุรี ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะนำหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง มาปฏิบัติการช่วยเหลือเกษตรกร แก้ปัญหาภัยแล้งในห้วงเดือน มีนาคม ถึง พฤษภาคม เป็นประจำทุกปี ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนผลไม้ได้มีน้ำบำรุงผลผลิตที่กำลังใกล้เก็บเกี่ยว สร้างรายได้และความมั่งคง ลดผลกระทบจากสภาวะภัยแล้งแก่เกษตรกรและพสกนิกรชาวจันทบุรี ชาวจันทบุรีจึงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น นอกเหนือจากโครงการพระราชดำริฯ ที่มีอย่างมากมายแล้ว โครงการพระราชดำริฯ ฝนหลวงจึงมีส่วนช่วยชาวจันทบุรีในการแก้ปัญหาภัยแล้ง และปรับสมดุลธรรมชาติ อีกทางหนึ่ง โอกาสนี้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรีได้จัดนิทรรศการ โครงการพระราชดำริฯ ฝนหลวง ให้ข้าราชการ ประชาชน นักเรียนศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

 

   ภาพ / ข่าว จรัล บรรยงคเสนา
       นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงาน….


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : จังหวัดจันทบุรี จัดพิธีถวายสักการะ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวัน พระบิดาแห่งฝนหลวง

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/139615