องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครสวรรค์ จัด โครงการสร้างมัคคุเทศน์น้อย ประจำแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด

เปิดอ่าน 340 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

 

จ.นครสวรรค์ ณ ห้องประชุมเสือพ่นน้ำ แหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด โดย จัดให้มีการอบรมในโครงการสร้างมัคคุเทศก์น้อย ประจำแหล่งเที่ยวบึงบอระเพ็ด ระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2560 การอบรมเบื้องต้น จัดให้มีการบรรยายให้ความรู้เรื่องระบบนิเวศน์ สิ่งแวดล้อม พันธุ์พืช พันธุ์นก และพรรณไม้น้ำของบึงบอระเพ็ด โดยวิทยากรจากสำนักงานเขตพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 จังหวัดนครสวรรค์, เรื่องการให้บริการ การต้อนรับและการเป็นมัคคุเทศก์น้อยที่ดี ข้อมูลการท่องเที่ยวนครสวรรค์ โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดนครสวรรค์ จากนั้นไปทัศนศึกษา ณ จังหวัดสมุทรปราการ

โครงการสร้างมัคคุเทศก์น้อยประจำแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด ประจำปี 2561 เป็นกิจกรรมหนึ่งในการพัฒนาบึงบอระเพ็ด เพื่อส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว นอกจากนี้ก็ยังมีเทศกาลเย็นดูดาวเช้าดูนกที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีด้วย

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อย เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาที่เข้าอบรมมีทักษะ ความรู้ที่ถูกต้อง สามารถต้อนรับให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวเกี่ยวกับระบบนิเวศน์ในบึงบอระเพ็ดให้แก่นักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

      ภาพ / ข่าว กณต ทาทิพย์ จ.นครสวรรค์ 


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครสวรรค์ จัด โครงการสร้างมัคคุเทศน์น้อย ประจำแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/139597