ผู้บัญชาการ ฐานทัพเรือสัตหีบ รับการเข้าเยี่ยมคำนับจากคณะผู้บังคับการเรือ กองทัพเรืออาเซียน จำนวน 12 ลำ 8 ประเทศ ( มีคลิป )

เปิดอ่าน 617 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

 

เมื่อวันที่ 14 พ.ย.60 พลเรือโท สุกิตติ เสงี่ยมพงษ์ ผู้บัญชาการ ฐานทัพเรือส้ัตหีบ รับการเยี่ยมคำนับจากคณะผู้บังคับการเรือ กองทัพเรืออาเซียน จำนวน 12 ลำ 8 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโนนีเซีย มาเลเซีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม เนื่องในโอกาสที่เดินทางมาเข้าร่วมการสวนสนามทางเรือนานาชาติครบรอบ 50 ปี และจะเข้าร่วมการฝึกผสมแบบพหุภาคพกองทัพเรืออาเซียน ครั้งที่ 1 (AMNEX) โดยมี คณะของฐานทัพเรือสัตหีบ พลเรือตรี วุฒิพรรษ ภูมิสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พลเรือตรี นิพร สุขเกษตร รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พลเรือตรี ศิริชัย กาญจนบดี เสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ ให้การต้อนรับ ณ ห้องรับรอง กองบังคับการ ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

สำหรับการเข้าเยี่ยมคำนับฯ ในครั้งนี้ ถือเป็นไปตามแบบธรรมเนียมทหารและไม่มีผลกระทบทางด้านยุทธการของหน่วย รวมทั้งเป็นการแสดงถึงมิตรไมตรีที่ดีต่อกันระหว่างชาติอาเซียน

พลเรือโท สุกิตติ เสงี่ยมพงษ์ ผู้บัญชาการ ฐานทัพเรือส้ัตหีบ กล่าวว่า ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้รับมอบหมายจากศูนย์อำนวยการจัดมหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน ให้รับผิดชอบในการปฏิบัติส่วนการส่งกำลังบำรุงและการรักษาความปลอดภัย มีหน้าที่ กำหนดมาตรการ กำกับดูแลและดำเนินการด้านการรักษาความปลอดภัยแก่บุคคลสำคัญ เรือของกองทัพเรือ และกองทัพเรือประเทศต่าง ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม สถานที่กิจกรรม รวมถึงความปลอดภัยในการเดินทางทั้งทางบกและทางทะเล การจัดการจราจรและนำขบวนบุคคลสำคัญ และการอำนวยความสะดวก สนับสนุนการส่งกำลังบำรุงให้กับเรือกองทัพเรือและกองทัพเรือประเทศต่าง ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม

 

ภาพ / ข่าว สมนึก เชื้อสนุก อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ผู้บัญชาการ ฐานทัพเรือสัตหีบ รับการเข้าเยี่ยมคำนับจากคณะผู้บังคับการเรือ กองทัพเรืออาเซียน จำนวน 12 ลำ 8 ประเทศ ( มีคลิป )

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/139580