จังหวัดศรีสะเกษออกโครงการ เยี่ยมยาม..ยามแลง..สร้างแปงชุมชน ที่อำเภอเมือง

เปิดอ่าน 495 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ที่บ้านโพนแดง ตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมชมศึกษาสภาพความเป็นอยู่ ของคนในชุมชน โดยมีนายนพ พงศ์ผลาดิสัย นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ และประชาชนในหมู่บ้านโพนแดง ร่วมให้การต้อนรับและมอบสิ่งของแก่คนชรา ผู้ป่วยติดเตียง และให้การช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้ตกเกณฑ์ จปฐ.ปี 2560 ตามโครงการเยี่ยมยาม..ยามแลง..สร้างแปงชุมชนและกินข้าวแลงฮ่วมกัน

นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า โครงการเยี่ยมยาม ยามแลง สร้างแปงชุมชน จัดขึ้นเพื่อสร้างเวทีประชารัฐในการวิเคราะห์ข้องมูล ศักยภาพ ปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหาของชุมชน เพื่อบูรณาการแผนงานโครงการกิจกรรมสร้างรายได้และแก้ปัญหาของชุมชน และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนและส่วนราชการ โดยพื้นที่เป้าหมาย คือหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริ หมู่บ้านตามโครงการศรีสะเกษพัฒนาตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหมู่บ้านที่มีปัญหาตกเกณฑ์ จปฐ. อำเภอละ 1 หมู่บ้าน รวม 22 หมู่บ้าน

    ภาพ / ข่าว บุญทัน ธุศรีวรรณ


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : จังหวัดศรีสะเกษออกโครงการ เยี่ยมยาม..ยามแลง..สร้างแปงชุมชน ที่อำเภอเมือง

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/139568