โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จัดกิจกรรมวันเบาหวานโลก ปี2560

เปิดอ่าน 410 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

 

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จัดกิจกรรมวันเบาหวานโลก ปี2560วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 น. นายแพทย์อภิชาต วิสิทธิ์วงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เป็นประธานเปิดงานวันเบาหวานโลก ปี2560 พร้อมมอบ “ผู้หญิงอ่อน(เบา)หวาน”ให้ดร.สุพัตรา อยู่สุข รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล เพื่อใช้รณรงค์ส่งเสริมผู้หญิงให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ภายในงานนายแพทย์สงวนศักดิ์ เสียงเรืองแสง แพทย์เชี่ยวชาญด้านโรคต่อมไร้ท่อ น.ส.ฉัฏฐมา ชัยรัตน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นักศึกษาแพทย์ และทีมสหวิชาชีพ ร่วมให้ความรู้ในหัวข้อ นานามิติผู้หญิงกับเบาหวาน วัดองค์ประกอบร่างกาย คัดกรองเบาหวาน เรียนรู้ฉลากโภชนาการ วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็นวันเบาหวานโลก ในปี 2560 ได้ประกาศแนวทางการรณรงค์ เกี่ยวกับ “เบาหวานและผู้หญิง: สิทธิเพื่อสุขภาพที่ดีในอนาคต”

 

โรคเบาหวานเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับที่ 9 ของผู้หญิงทั่วโลก เด็กหญิงและมารดาที่เป็นเบาหวานมีอุปสรรคในการเข้าถึงวิธีป้องกันโรคเบาหวาน การวินิจฉัยตั้งแต่ระยะแรกและการเข้าถึงการดูแลรักษา ความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจและสังคมทำให้ผู้หญิงมีความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน เนื่องจากอาหารและโภชนาการที่ไม่ดี การไม่มีกิจกรรมทางกาย การสูบบุหรี่และการดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จนก่อให้เกิดอันตราย หญิงที่เป็นเบาหวานประสบปัญหามีบุตรยาก หญิงที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์อาจเกิดภัยคุกคามที่รุนแรงต่อสุขภาพ วันเบาหวานโลกในปีนี้ จึงเป็นการรณรงค์เพื่อให้ความสำคัญของความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงยา เทคโนโลยี การให้การศึกษาเพื่อการจัดการกับตนเอง การเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นในผู้หญิงทุกคนที่มีความเสี่ยงที่จะเป็น

 

กณต ทาทิพย์ รายงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จัดกิจกรรมวันเบาหวานโลก ปี2560

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/139554