พะเยา ไผ่กวนอิมสร้างงานสร้างรายได้มากกว่า 1 ล้านบาทต่อปี(มีคลิป)

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2017 10:51
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0
585 views

อาชีพการปลูกไผ่กวนอิมและนำมาแปรรูปเป็นไม้พุ่ม ไม้ดัด ไม้ถักสาน เพื่อไว้ตกแต่งและเป็นไม้มงคล ของชาวบ้านในพื้นที่ตำบลแม่อิง อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ถือว่าเป็นอาชีพหนึ่งที่สามารถสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านที่นี่ได้เป็นอย่างดี จากที่เคยเป็นงานที่ใช้เวลาว่างจากการว่างเว้นจากการทำนามาทำเป็นอาชีพเสริม ปัจจุบันสามารถยึดเป็นอาชีพหลัก ที่สามารถสร้างรายได้มากกว่า 1 ล้านบาทต่อปี

นางวรารัตน์ วงศ์ไชยยา ผู้ประกอบการปลูกไผ่กวนอิม และนำมาแปรรูปเป็นไม้พุ่ม ไม้ดัด ไม้ถักสาน ในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลแม่อิง อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา กำลังช่วยกันกับชาวบ้านทำการแปรรูปไผ่กวนอิม โดยการถักและประกอบเป็นรูปร่างและแบบต่างๆตามที่ลูกค้าต้องการ หลังเขาหันมาประกอบอาชีพการผลิตไผ่กวนอิมไม้มงคลออกจำหน่าย และส่งให้กับลูกค้าทั้งภายในและต่างประเทศ เมื่อสิบกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเป็นอย่างมาก เนื่องจากรูปทรงที่ได้คิดประดิษฐ์ขึ้นตามภูมิปัญญาของชาวบ้าน จึงทำให้นอกจากเป็นที่ต้องการของตลาดแล้วยังสามารถที่จะสร้างรายงานสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านที่นี่เป็นอย่างดี

โดยนางวรารัตน์ วงศ์ไชยยา ผู้ประกอบการกลุ่มไผ่กวนอิมบอกว่า แต่เดิมได้ปลูกไผ่กวนอิมเริ่มต้นที่ 5 ไร่ จากการแนะนำของญาติที่กรุงเทพและนำส่งขายเป็นไม้ตรงที่ปากคลองตลาด ซึ่งจะใช้เวลาว่างจากการทำนา จากนั้นชาวบ้านก็ได้ร่วมกันนำมาแปรรูปเป็นทั้งไม้ดัด ไม้พุ่ม ไม้ถักสาน จำหน่ายเป็นสินค้าโอท็อป ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ จนขณะนี้ขยายพื้นที่ปลูกเป็น 60 ไร่ และทำเป็นอาชีพหลัก ซึ่งสามารถสร้างรายได้เป็นอย่างดี โดยเฉลี่ยแล้วเดือนละประมาณ 2 แสนบาท ต่อปีก็จะมากกว่า 1 ล้านบาท นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านที่นี่จำนวนกว่า 50 คน ได้มีรายได้ประจำตลอดทั้งปี

ขณะที่ชาวบ้านอีกคนหนึ่ง บอกว่า นับเป็นอาชีพที่สร้างรายได้เป็นอย่างดี และมีงานทำตลอดทั้งปี ทุกวัน และเป็นงานที่ถือว่าต้องใช้ฝีมือในการทำ ส่วนตัวเองจะเป็นผู้คัดสรรไม้และขนาด ถือว่าเป็นงานที่ดี ทำให้มีรายได้หลักและสามารถอยู่ได้เป็นอย่างดี

สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไผ่กวนอิม ปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกจำนวนกว่า 60 ไร่ โดยใช้แรงงานจากคนในชุมชน การปลูกนั้นจะมีการปลูกทั้งการทำให้เป็นไม้ดัดและไม้ตรง โดยไม้ตรงส่งขายเริ่มต้นตั้งแต่ราคาต้นละ 1 บาท ไปจนถึง 3 บาท ไม้ถักเปียราคา 5,10,20 บาท ไม้ถักสาน ราคาเริ่มตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไปแล้วแต่ขนาดและรูปแบบของสินค้า ส่วนไม้ดัดเริ่มต้นที่ 8,10 บาทจนถึง 30 บาท ไม้พุ่มเริ่มต้นที่ 30 บาทขึ้นไป ซึ่งตลาดในประเทศนิยมเป็นไม้พุ่มเป็นส่วนใหญ่ สำหรับต่างประเทศจะนิยมไม้ดัด โดยขณะนี้ได้มีการจำหน่ายและส่งออกต่างประเทศ เช่น อินเดีย อิสราเอล ดูไบ สามารถสร้างรายได้ต่อปีมากกว่า 1 ล้านบาท นับเป็นอาชีพที่สามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านได้เป็นอย่างดี

ปัณณวิชญ์ อยู่ดี/ พะเยา 


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับคลิป : พะเยา ไผ่กวนอิมสร้างงานสร้างรายได้มากกว่า 1 ล้านบาทต่อปี(มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/139315