นครสวรรค์เปิดงานส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา

เปิดอ่าน 375 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0


เมื่อเวลา 19.00 น.ของวันที่ 9 พ.ย.นี้ ณ บ้านนายจำนงค์ เจตเขตการณ์ หมู่ที่ 1 ต.เขาชนกัน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ นายบรรลือ สง่าจิตร รอง ผวจ.นครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา แบบประชารัฐ ปี 2560/61 เกษตรกรร่วมงานกว่า 1,200 คน โดยมี นายยงค์ยุทธ ปานสูง ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด กล่าวรายงาน ส่วนผู้ร่วมงาน คือ นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ เกษตรจังหวัดนครสวรรค์ นายประดิษฐ์ อินตาพรม หน.กลุ่มพัฒนาการผลิต นายสมบุญ วงศ์วัชรานนท์ นายอำเภอแม่วงก์ นายณรงค์ วงศ์ธรรมสรณ์ ผู้อำนวยการจัดซื้อและสำรวจวัตถุดิบ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) นายศิริวุฒิ มานะ ผู้จัดการงานเมล็ดพันธุ์หลัก บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธ์ จำกัด และ เขาทราย แกแล็คซี่ ฟรีเซ็นเตอร์ของ บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธ์ จำกัด

 

ประเทศไทยผลิตข้าวได้ปีละ 35.11 ล้านตัน ความต้องการใช้ในประเทศและส่งออก 30.70 ล้านตัน เกินความต้องการ 4.41 ล้านตัน นี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ราคาข้าวตกต่ำ ส่วนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีความต้องการ 7.2 ล้านตัน แต่ผลิตได้เพียง 4.61 ล้านตัน ทำให้ต้องนำเข้าปีละกว่า 3 หมื่นล้านบาท การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แทนการทำนาปรังจะทำให้ได้ผลตอบแทนไม่น้อยกว่า 2,000 บาท
เกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการต้องมีสัญชาติไทย บรรลุนิติภาวะ เป็นหัวหน้าครัวเรือน ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีภายใน 4 ปีที่ผ่านมา เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่ 1-15 ไร่ สมัครเข้าร่วมโครงการภายวันที่ 30 ธ.ค.นี้ พื้นที่เป้าหมาย 12,000 ไร่
ส่วนราคารับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กิโลกรัมละไม่ต่ำกว่า 8 บาท ในมาตรฐานคุณภาพข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ ข้าวโพดเบอร์ 2 ความชื้นไม่เกิน 14.5 % ณ หน้าโรงงานอาหารสัตว์ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลของภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ

กณต ทาทิพย์ รายงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : นครสวรรค์เปิดงานส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/138333