คณะผู้บริหารจังหวัดพังงา ออกเยี่ยมมัสยิด พบปะผู้นำศาสนา สร้างสัมพันธ์กับประชาชนมุสลิม(มีคลิป)

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2017 21:41
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0
355 views

นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมส่วนราชการ ได้ออกเยี่ยมมัสยิดตามโครงการ “เยี่ยมมัสยิด ประชารัฐร่วมพัฒนา” ณ มัสยิดกลางพังงา อ.เมือง จ.พังงา โดยมีผู้นำศาสนา อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่ล คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพังงา และประชาชน ร่วมให้การต้อนรับ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้นำศาสนา ประชาชน และเยาวชน ส่งเสริมให้มัสยิดเป็นศูนย์กลางในการสร้างความรักความสามัคคี และยังเป็นโอกาสที่ดีที่ส่วนราชการได้มีโอกาสพบปะกับประชาชนในระดับพื้นที่

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้ชี้แจงนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานในการบริหารราชการของทางจังหวัด เพื่อให้ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและร่วมมือพัฒนาบ้านเมือง ในรูปแบบประชารัฐ ทั้งด้านยาเสพติด การพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประเพณี วิถีชุมชน และในทุกๆด้าน เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง นำไปสู่การพัฒนาจังหวัดให้ยั่งยืนต่อไป

จากนั้นได้ทำการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน “เยาวชนต้นแบบคุณธรรม” และมอบเกียรติบัตรยกย่อง “บุคคลต้นแบบคุณธรรม” จังหวัดพังงา เพื่อเป็นเกียรติและสร้างขวัญ แก่ผู้ที่มีความประพฤติดี สมควรยกย่องเป็นแบบอย่าง

อโนทัย งานดี รายงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับคลิป : คณะผู้บริหารจังหวัดพังงา ออกเยี่ยมมัสยิด พบปะผู้นำศาสนา สร้างสัมพันธ์กับประชาชนมุสลิม(มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/138102