จังหวัดระยอง จับมือ พีทีทีจีซี จัดการแข่งขัน “PTTGC ระยองมาราธอน 2017” เดิน-วิ่ง เลียบชายหาดที่สวยที่สุดในภาคตะวันออก

เปิดอ่าน 469 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

 

เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ณ ศาลาแหลมเทียน (กลางน้ำ) ในบริเวณสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองให้เกียรติเป็นประธาน งานแถลงข่าวแข่งขันกีฬาเดิน-วิ่ง “PTTGC ระยองมาราธอน 2017 โดยมี นายอินทรีย์ เกิดมณี นายอำเภอเมืองระยอง นายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกอบจ.ระยอง นางวราวรรณ ทิพพาวนิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) นายไพรัตน์ อรุณเวสสะเศรษฐ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพ นายวินัย ลาภวนิช เลขาประธานชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพบ้านเพ นายมานพ รัมมะอัตถ์ เหรัญญิก ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพบ้านเพ นางบัวศรี สังข์สุวรรณ เลขาประธานชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพบ้านเพ นางสาวเชาวนี พันธุ์พฤกษ์ ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานบริหารกิจการเพื่อสังคม บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

นางวราวรรณ ทิพพาวนิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) กล่าวว่า “บริษัทฯ ให้ความสาคัญด้านการกีฬาและการออกกาลังกาย ที่ผ่านมาได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันกีฬาของเยาวชนและชุมชนในพื้นที่จังหวัดระยองอย่างต่อเนื่อง และได้ร่วมกับ กลุ่ม ปตท. จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “PTT Group Cup” เป็นประจาทุกปี รวมถึงการพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลให้แก่เยาวชนในจังหวัดระยองโดยความร่วมมือกับ PTT Rayong Academy และสโมสรฟุตบอล ปตท. ระยอง สาหรับการแข่งขันเดิน-วิ่ง “PTTGC ระยองมาราธอน” ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสาคัญด้านกีฬา ที่บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนแก่ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพบ้านเพมาอย่างต่อเนื่องนับเป็นปีที่ 5 ความก้าวหน้าและพัฒนาการที่ดีในหลาย ๆ ด้านของการจัดงานนับเป็นสิ่งที่พิสูจน์ศักยภาพของชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพบ้านเพได้อย่างน่าชื่นชม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตอบรับจากนักวิ่งและผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้เพิ่มขึ้นเป็นลาดับในทุก ๆ ปี สามารถเชื่อมโยงภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดระยองได้อย่างลงตัว สาหรับในปีนี้นอกเหนือจากการสนับสนุนงบประมาณแล้ว บริษัทฯ ยังได้นาถ้วยกระดาษและถาดอาหาร Bio Cup จาก PTTGC และบริษัทร่วมทุน คือ บริษัท พีทีทีเอ็มซีซี ไบโอเคม จากัด มาใช้ในกิจกรรมดังกล่าวด้วย โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นหนึ่งในนวัตกรรมพลาสติกชีวภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยถ้วยกระดาษเคลือบด้วยพลาสติกชนิด PBS ที่ย่อยสลายได้ 100% สามารถใช้ทดแทนบรรจุภัณฑ์กระดาษที่เคลือบด้วยพลาสติกชนิด LDPE ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งสามารถลดปัญหาขยะพลาสติกตกค้างได้ทางหนึ่ง

นายวินัย ลาภวนิช เลขประธานชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพบ้านเพ ผู้จัดการการแข่งขันเดิน-วิ่ง “PTTGC ระยองมาราธอน 2017” กล่าวว่า “วัตถุประสงค์หลักของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปหันมาสนใจการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วไปอีกด้วย โดยใช้เส้นทางแข่งขันเลียบชายหาดที่สวยที่สุดในภาคตะวันออก ซึ่งนักวิ่งปอดเหล็กจะได้ชมความสวยงามของหาดของจังหวัดระยอง ซึ่งถือว่าเป็นอันดับ 1 ของภาคตะวันออก พร้อมสัมผัสวิถีชีวิตของคนระยองตลอดเส้นทางการแข่งขัน”

การแข่งขันกีฬาเดิน-วิ่ง “PTTGC ระยองมาราธอน 2017” มีกาหนดจัดในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้าระยอง บ้านเพ แห่งนี้ โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ ระยะมาราธอน 42.195 กิโลเมตร ระยะฮาร์ฟมาราธอน 21.100 กิโลเมตร ระยะมินิมาราธอน 10.550 กิโลเมตร และ เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ 3 กิโลเมตร (ฟันรัน 3 กิโลเมตร ไมโคร 5 กิโลเมตร) สาหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 089-244-2788 เว็บไซต์ www.rayongmarathon.com 

 

      ภาพ / ข่าว เจษฎาภรณ์ อิ่มแตง ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดระยอง


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง :   จังหวัดระยอง จับมือ พีทีทีจีซี จัดการแข่งขัน “PTTGC ระยองมาราธอน 2017” เดิน-วิ่ง เลียบชายหาดที่สวยที่สุดในภาคตะวันออก

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/137851