ขบวนรถมูลนิธิกาญจนบารมีลงพื้นที่ให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งสำหรับสตรีกลุ่มเสี่ยงและผู้ด้อยโอกาส

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2017 20:03
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0
291 views


วันนี้ เวลา 08.00 น. นายวรภัทร ขำสุวรรณ นายอำเภอวังสมบูรณ์ ว่าที่ร้อยตรีรัตนชัย เพ็ชรสมบัติ รักษาราชการแทนสาธารณสุขอำเภอ ได้ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทั้ง 6 แห่ง ได้ร่วมจัดทำโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านม (Mammogram)ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและผู้ด้อยโอกาสต่อเนื่อง ณ พื้นที่อำเภอวังสมบูรณ์ ซึ่งเป็นโครงการในมหามงคลสมัยที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เจริญชนมพรรษา ครบ 5 รอบในปีพุทธศักราช 2555 เพื่อสนับสนุนการป้องกันมะเร็ง รวมทั้งช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งที่ยากไร้ให้ได้รับการดูแลทุกพื้นที่ ทุกอำเภอในประเทศไทย ซึ่งขบวนรถมูลนิธิกาญจนบารมี 1 ขบวน ประกอบด้วย 4 คัน คันที่ 1. รถประชาสัมพันธ์เพื่อประกาศให้ประชาชนในพื้นที่ได้ทราบ คันที่ 2 รถ x-lay Mammogram คันที่ 3 รถห้องตรวจสุขภาพคัดกรองมะเร็งเต้านม ประกอบไปด้วย 2 ห้องตรวจ คันที่ 4. รถนิทรรศการให้ความรู้ และการป้องกันการเกิดโรคมะเร็งเต้านม โครงการนี้ทำให้ประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจและเข้าร่วมการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเป็นจำนวนมาก ประชาชนที่ตรวจพบจะนำเข้าระบบในหลักประกันสุขภาพเพื่อได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง

/ภาพข่าว นางสาวชญาดา สร้อยสนธิ์ รายงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับคลิป : ขบวนรถมูลนิธิกาญจนบารมีลงพื้นที่ให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งสำหรับสตรีกลุ่มเสี่ยงและผู้ด้อยโอกาส

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/137677