จังหวัดกระบี่จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดชายหาด โครงการอ่าวนาง เมืองสวย น้ำใส ประจำปี 2561 (มีคลิป)

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2017 16:35
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0
342 views

 

8 พ.ย.60 ที่บริเวณลานประติมากรรมปลาใบ (หาดอ่าวนาง) ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยพันตำรวจโทหม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดโครงการอ่าวนาง เมืองสวย น้ำใส ประจำปี พ.ศ 2561 พร้อมด้วย นาย สมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ว่าที่ร้อยตรีอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการภาคธุรกิจเอกชน สถาบันการศึกษา จิตอาสา ภาคประชาสังคม และประชาชน โดยมีนาย พันคำ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง กล่าวรายงาน หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ มอบแนวทางการปฏิบัติการรักษาความสะอาดชายหาด พร้อมทั้งกล่าวเปิดกิจกรรม

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการสร้างความตระหนักในการร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีในอันที่จะสร้างสรรค์จังหวัดกระบี่ให้เป็นเมืองสะอาด มีคุณภาพ เป็นเมืองน่าอยู่ สมกับเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก ดังคำขวัญที่ว่า “กระบี่เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก”
นอกจากนี้ ยังมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การรักษาความสะอาดและการรักษาสิ่วแวดล้อมในแหล่งท่องเที่องเที่ยวตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ และปล่อยแถวเก็บขยะทำความสะอาดชายหาด 5 เส้นทาง ดังนี้
1. ลานประติมามากรรมปลาใบ – คลองยิงเสือ
2. ลานประติมากรรมปลาใบ – มัสยิดอ่าวนาง
3. .ป้อมตำรวจท่องเที่ยว – มัสยิดคลองแห้ง
4. คลองยิงเสือ – แยกทางเข้าเวทีมวยอ่าวนาง
5. แยกทางเข้าเวทีมวยอ่าวนาง – องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง

นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ยังได้กล่าวเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมกันรักษาความสะอาดหน้าบ้านน่ามอง ช่วยกันรักษาความสะอาดบ้านของเราให้มีความสะอาดอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากจังหวัดกระบี่เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกมีแขกบ้านแขกเมืองมาเยี่ยมเยือนตลอดเวลา และร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการสร้างการต้อนรับที่ดีแก่นักท่องเที่ยวและแขกผู้มาเยือนเมืองจังหวัดกระบี่ ให้มีความประทับใจและสร้างความน่าเชื่อถือเพื่อเผยแพร่การท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่สู่การท่องเที่ยวระดับโลก

ข้อมูลภาพ/ข่าว/กระบี่
ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับคลิป : จังหวัดกระบี่จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดชายหาด โครงการอ่าวนาง เมืองสวย น้ำใส ประจำปี 2561 (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/137605