อุดรธานี.ผกก.ตชด.24 นำนักเรียนนายสิบ นำชมนิทรรศการ ภาพถ่ายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เมื่อครั้งเสด็จมาเยี่ยม ตชด.24 เพื่อให้ศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจ

เปิดอ่าน 549 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

อุดรธานี.ผกก.ตชด.24 นำนักเรียนนายสิบ นำชมนิทรรศการ ภาพถ่ายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เมื่อครั้งเสด็จมาเยี่ยม ตชด.24 เพื่อให้ศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจ

 

 

วันนี้ (17ต.ค.) ที่ หอเกียรติยศค่ายเสนีย์รณยุทธ กองกับการตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 24 ค่ายเสนีย์รณยุทธ จ.อุดรธานี พ.ต.อ.ปรัชญ์ สุนทรพิมล ผกก.ตชด. 24 ได้นำนักเรียนนายสิบรุ่น 60 พร้อมคณะแม่บ้านตำรวจ เข้าเยี่ยมชมห้องนิทรรศการ ประวัติการสร้างค่าย ที่สำคัญและแสดงภาพถ่ายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เมื่อครั้งเสด็จมาเยี่ยม ตชด.24 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2498

 

 

สำหรับหอหอเกียรติยศค่ายเสนีย์รณยุทธ หลังนี้ เป็นอาคารไม้ 2 ชั้น สภาพเก่า สร้างขึ้นเมื่อปี 2496 พร้อมกับการจัดตั้งค่าย โดยค่านแห่งนี้ใช้เป็นสถานที่ฝึกอาวุธพิเศษ และยุทธวิธีการรบนอกแบบ หรือการรบแบบกองโจรให้กับตำรวจภูธร เพื่อบรรจุเป็นตำรวจรักษาดินแดน จากนั้นหลังจากเปิดค่ายได้เพียง 2 ปี ในวันที่  8 พ.ย. 2498 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ เสด็จพระราชดำเนินมาที่ค่ายเสนีย์รณยุทธ พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดน โดยพระองค์ได้เดินขึ้นมายืนประทับฉายพระรูปที่หน้าอาคารนี้ ซึ่งต่อมาได้เป็นภาพประวัติศาสตร์ที่ชาว ตชด.24 สุดจะภาคภูมิใจ

 

 

ต่อมาวันที่ 19 มี.ค. 2515 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ เสด็จราชดำเนินมาค่ายเสนีย์รณยุทธ เพื่อทอดพระเนตรกิจการลูกเสือชาวบ้าน และพระราชทานธงประจำรุ่น ซึ่งทำการฝึกอยู่ภายในค่ายอย่างเป็นกันเอง และไม่ถือพระองค์ ยังความปลาบปลื้มให้กับตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 และประชาชนที่เข้ารับการอบรมลูกเสือชาวบ้าน โดยผู้บังคับบัญชาทุกท่าน ต้องการอนุรักษ์อาคารหอเกียรติยศหลังนี้ให้คงสภาพเหมือนเดิมให้นานที่สุด เพราะเป็นสถานที่ภาคภูมิใจ ความปลาบปลื้มใจของชาวตำรวจตระวนชายแดนที่ 24 ค่ายเสนีย์รณยุทธ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ได้เสด็จที่ค่ายแห่งนี้ และประทับ ณ ห้องนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้ของตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 ค่ายเสนีย์รณยุทธ

 

 

พ.ต.อ.ปรัชญ์ สุนทรพิมล ผกก.ตชด. 24 เปิดเผยว่า การนำนักเรียนนายสิบเข้าเยี่ยมชมยังหอเกียรติยศค่ายเสนีย์รณยุทธ กองกับการตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 24 ค่ายเสนีย์รณยุทธ จ.อุดรธานี ก็เพื่อให้นักเรียนนายสิบนั้นได้รับทราบถึงพระราชกรณียกิจครั้งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ครั้งเสด็จมาเยี่ยม ประชาชน และเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธคุณ

 

 

ทั้งนี้บุคคลภายนอกหากต้องการเข้าเยี่ยมชมหอเกียรติยศค่ายเสนีย์รณยุทธ แห่งนี้สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 042 932 522 โดยขอให้มาเป็นหมู่คณะเพื่อสะดวกแกการนำชม

 

วรเชษฐ  ธรรมเขต ผู้สื่อข่าว จ อุดร รายงาน

 


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : อุดรธานี.ผกก.ตชด.24 นำนักเรียนนายสิบ นำชมนิทรรศการ ภาพถ่ายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เมื่อครั้งเสด็จมาเยี่ยม ตชด.24 เพื่อให้ศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/132032