ศึกษาธิการ จ.อุดรธานี ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท หลอมรวมดวงใจบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพม. 20 จัดการเรียนการสอน “ทำดีเพื่อพ่อ ด้วยดวงใจ”

เปิดอ่าน 729 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

ศึกษาธิการ จ.อุดรธานี ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท หลอมรวมดวงใจบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพม. 20 จัดการเรียนการสอน “ทำดีเพื่อพ่อ ด้วยดวงใจ”

 

วันนี้( 17 ต.ค. 60) ที่อาคารหอประชุมโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี จัดโครงการ “ทำดีเพื่อพ่อ ด้วยดวงใจ” เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และมีเป้าหมายส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน “ทำดีเพื่อพ่อ ด้วยดวงใจ” โดยการหลอมรวมดวงใจของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน และประชาชน ได้ร่วมกันทำดีเพื่อพ่อ โดยมีนายประกอบ จันทรทิพย์ ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมในวันนี้

 

 

ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า การจัดโครงการ “ทำดีเพื่อพ่อ ด้วยดวงใจ” เริ่มต้นด้วยการเพาะปลูกต้นดาวเรือง การบำรุงรักษาให้เป็นใจดวงเดียวกัน เป้าหมายเดียวกัน เพื่อพ่อด้วยดวงใจ มีเลข 9 ไทยตรงกลางดวงใจ ณ หน้าอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี และในสถานศึกษาที่ได้จัดการเรียนการสอน “ทำดีเพื่อพ่อ ด้วยดวงใจ” นอกจากนี้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต20 และโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี ยังได้จัดการเรียนการสอน“ทำดี เพื่อพ่อ ด้วยดวงใจ” พร้อมคัดเลือก 13 โรงเรียน ร่วมจัดนิทรรศการตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ในวันนี้ด้วย

 

 

ด้านนางสาวนิตยา รักใคร่ ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน กล่าวว่า โรงเรียนที่นำผลงานมาจัดนิทรรศการมีเป้าหมายเดียวกัน ทำดีเพื่อพ่อ ด้วยสำนึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้วยดวงใจที่จงรักและภัคดี ประกอบด้วย กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต โรงเรียนคุณธรรม , โรงเรียนชาวนา , การยกระดับ O-NET , การบริหารจัดการเรียนการสอนด้วย Google Apps For Education , สรภัญญะสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น , การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการสร้าง CoB-S-STEP Model , โรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ , การกำจัดอินทรีย์ด้วยไส้เดือน , ศิลปะคือชีวิต , โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ และ Zero Waste School ,

 

 

สืบสานเรียนรู้สู่ทักษะและเสริมรายได้เยาวชนไทย 4.0 , เรียนรู้ผ่านหัวใจด้วยความดี ความงาม และความจริง ด้วยความรัก ด้วยภัคดี ด้วยจิตใจ และกิจกรรมคุณธรรม นำหัวใจพ่อ

 

วรเชษฐ  ธรรมเขต ผู้สื่อข่าว จ อุดร รายงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ศึกษาธิการ จ.อุดรธานี ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท หลอมรวมดวงใจบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพม. 20 จัดการเรียนการสอน “ทำดีเพื่อพ่อ ด้วยดวงใจ”

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/132021