พะเยา . ระดมความคิด พัฒนาพื้นที่ชุมชนด่านชายแดน-ชุมชนเมือง

เปิดอ่าน 750 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

พะเยา . ระดมความคิด พัฒนาพื้นที่ชุมชนด่านชายแดน-ชุมชนเมือง

วันที่17 ตค.60 เวลา10.00 น. ณ.ห้องพุฒตาน โรงแรมเกทเวย์ ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนงานศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนชายแดนและพื้นที่ชุมชนเมือง จังหวัดพะเยาโดยมีผู้นำชุมชุมชน ตัวแทนองค์กรส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ-เอกชนและประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น

ทั้งนี้เพื่อให้เห็นความสำคัญของโครงการตลอดจนความจำเป็นของการศึกษาและเป้าหมายการมีส่วนร่วมของประชาชน และสร้างเข้าใจระหว่างหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องต่อโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนชายแดนและพื้นที่ชุมชนเมือง จังหวัดพะเยามีบทบาทในการส่งเสริมความสามารถและการแข่งขันของสินค้าไทยในต่างประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งการจัดโรงการนี้ทางสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง และบริษัทที่ปรึกษาจัดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุดดังกล่าว

 

ปัณณวิชญ์//พะเยา

 


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : พะเยา . ระดมความคิด พัฒนาพื้นที่ชุมชนด่านชายแดน-ชุมชนเมือง

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/131819