เลขาธิการ ภตช นำทอดกฐินสามัคคี สร้างกุฏิและหอสวดมนต์ วัดแก้วมณี อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์.

เปิดอ่าน 4,198 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

เลขาธิการ ภตช นำทอดกฐินสามัคคี สร้างกุฏิและหอสวดมนต์ วัดแก้วมณี อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์.


เมื่อ วันนี้ 15 ตุลาคม 2560 ภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ(ภตช) นำโดย นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ เลขาธิการคณะกรรมการ ภตช. , นายวิวัฒน์ เจริญพาณิชย์ศิริ ผู้อำนวยการมูลนิธิเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ,นางสาวภคอร จันทรคณา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม(สวส.) , นางนัยนา ชีวานันท์ อดีตนางเอกชื่อดัง และ คณะฯ

ในการนี้ มี พระครูประจักษ์ธรรมบาล(พระอาจารย์ของประธานกฐิน) ทำหน้าที่ ประธานฝ่ายสงฆ์ , นางรัตน์ แซ่สั่ว ประธานกิตติมศักดิ์ฝ่ายฆารวาส,นางรัตวรรณ แซ่สั่ว รองประธานกิตติมศักดิ์ฝ่ายฆารวาส และ นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ เลขาธิการคณะกรรมการ ภตช. ได้มาเป็นประธานทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้ เพื่อหาทุนก่อสร้างกุฏิและหอสวดมนต์ ที่ วัดแก้วมณี ต.พุเตย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งได้ยอดเงินทอดกฐินสามัคคี ทั้งสิ้น 755,999.75 บาท


นายมงคลกิตติ์ กล่าวว่า งานบุญกฐินสามัคคีครั้งนี้สำเร็จได้เพราะแรงศรัทธาในพระพุทธศาสนาของพี่น้องชาว ต.พุเตย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ รวมทั้งญาติสนิท มิตรสหายในฐานะเจ้าภาพ ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมบุญใหญ่ในคราวนี้ ขอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน มีความอิ่มบุญ สว่าง สะอาด ไร้ทุกข์ ไร้โรคภัย สุขภาพแข็งแรง มีสุขสมบูรณ์ ตลอดหน้าที่การงานที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนไทยทุกคน สร้างสังคมให้มีสุขตามสถานะแต่ละบุคคล และเป็นกำลังของชาติต่อไป


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เลขาธิการ ภตช นำทอดกฐินสามัคคี สร้างกุฏิและหอสวดมนต์ วัดแก้วมณี อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์.

ร่วมแสดงความคิดเห็น