จัดงานแสดงศิลปะและผลงานนักเรียนป้องกันเด็กจมน้ำของจังหวัดพังงา

เปิดอ่าน 507 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

จัดงานแสดงศิลปะและผลงานนักเรียนป้องกันเด็กจมน้ำของจังหวัดพังงา

ที่โรงเรียนบ้านบางเนียง ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ประธานเปิดงานการจัดแสดงศิลปะและผลงานนักเรียนในโครงการป้องกันเด็กจมน้ำ จังหวัดพังงา Gallery  Walk on water safety จากโรงเรียน 5 โรงเรียนซึ่งเป็นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์ถึงความสำคัญของการป้องกันเด็กจมน้ำในหลากหลายรูปแบบ พร้อมมอบโล่เกียรติคุณให้กับโรงเรียนแกนนำในโครงการป้องกันเด็กจมน้ำ

นายชัยยงค์ ตุลารักษ์ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พังงา กล่าวว่า เพื่อเป็นการป้องกันการจมน้ำในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี โดยการเพิ่มการดูแล และเฝ้าระวังจากครอบครัว และเพิ่มจำนวนเด็กอายุระหว่าง 6-12 ปี ให้เรียนรู้เรื่องการว่ายน้ำ และมีทักษะการเอาชีวิตรอด ตลอดจนเพื่อสร้างความตระหนักให้กับคนในชุมชนถึงความสำคัญของความปลอดภัยทางน้ำและรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนได้สนับสนุนเรื่องความปลอดภัยทางน้ำทั้งนี้ ด้วยองค์การช่วยเหลือเด็ก( Save the Children ) ทำงานด้านความปลอดภัยของเด็กใน 120 ประเทศทั่วโลก

ได้ดำเนินโครงการการป้องกันเด็กจมน้ำ ในจังหวัดพังงา โดยการจัดการเรียนการสอนในช่วงเวลาลดเวลาเรียนเพิ่มเวลาเรียนรู้ ในวิชาการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดและการสอนวิชาศิลปะตามจินตนาการของเด็กนักเรียน ร่วมกับโรงเรียนบ้านบางเนียง โรงเรียนบ้านปากวีปมิตรภาพที่ 124 โรงเรียนวัดคมนียเขต โรงเรียนบ้านบางม่วงและโรงเรียนบ้านน้ำเค็ม ให้นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน 60 ที่ผ่านมา และได้ดำเนินการสิ้นสุดในระยะแรกแล้ว  และได้มีการจัดงานแสดงศิลปะผลงานของนักเรียนในโครงการ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการโครงการดังกล่าว และให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงออกถึงความรู้ความสามารถ และความเข้าใจในเรื่องการว่ายน้ำอย่างถูกหลักวิธี และมีทักษะการเอาชีวิตรอด

อโนทัย งานดี/พังงา


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : จัดงานแสดงศิลปะและผลงานนักเรียนป้องกันเด็กจมน้ำของจังหวัดพังงา

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/130813