นครสวรรค์แม่ทัพภาคที่ 3 ลงพื้นที่มอบสิ่งของ ให้ประชาชน

เปิดอ่าน 450 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

เมื่อเวลา 13.00 น วันนี้(12 ตุลาคม 2560) พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 3 ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของ ให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย ในพื้นที่ตำบลบางเคียน อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 250 ชุด โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมให้การต้อนรับ และรายงานสรุปผลความเสียหายจากอุทกภัยของจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งจังหวัดนครสวรรค์ ได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 60 เนื่องจากหย่อมความกดอากาศ

พายุเซินกา และร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางที่ผ่านมา ซึ่งได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เนื่องจากอุทกภัย จำนวน 13 อำเภอ 90 ตำบล 806 หมู่บ้าน (คิดเป็น 56.32 %) ราษฎรได้รับผลกระทบ จำนวน 28,916 ครัวเรือน (คิดเป็น 8.08 %) 77,907 ราย และพท.เกษตรได้รับความเสียหาย ด้านพืช รวมจำนวน 385,507.75 ไร่ (นาข้าว 348,529 ไร่ พืชไร่ 35,562.25 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 1,416.50 ไร่) ด้านประมงจำนวน 336.10 ไร่และด้านปศุสัตว์ จำนวน 585 ราย ปัจจุบัน จังหวัดนครสวรรค์ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัย จำนวน 10 อำเภอ 59 ตำบล 514 หมู่บ้าน

กณต ทาทิพย์  ข่าว/ภาพ

นครสวรรค์


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : นครสวรรค์แม่ทัพภาคที่ 3 ลงพื้นที่มอบสิ่งของ ให้ประชาชน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/130791