วัดพระราม9 กาญจนาพิเษกจัดพิธีอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช(มีคลิป)

วันที่ 12 ตุลาคม 2017 22:41
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0
646 views

วัดพระราม9 กาญจนาพิเษกจัดพิธีอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

 

เนื่องในงานอุปสมบทหมู่ เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกศุลแด่ พระบาทสมเดจ็พระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช ในวาระที่เสด็จสู่ สวรรคาลัย และพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 12-29 ตลุาคม 2560

 

เมื่อเวลา 16.00น. วันที่ 12 ตุลาคม 2560 ณ.วัดพระราม9 กาญจนาภิเษก                                                                                              ฯพณฯ อำพล เสนารงค์ องคมนตรีในรัชกาลที่9ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธี ปลงผมเพื่ออุปสมบทหมู่ จำนวนผู้เข้าร่วมเพื่อถวายความจงรักภักดีมีจำนวน 189 ท่าน

 

เนื่องด้วยสมาคมพ่อตัวอย่างแห่งชาติ นำ โดย พลเอก ดร.กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ ได้จัดให้มีพิธีอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช มากว่า 15 ปีในวันฉัตรมงคล ซึ่งตั้งแต่ วันที่ 13 ตุลาคม พ ศ.2559 เป็นต้นมา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ได้สวรรคต ทางสมาคมพ่อตัวอย่างแห่งชาติ เห็นว่าทาง วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เป็นวัดที่สร้างขึ้นโดยพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปี พ.ศ. 2538 ตั้งอยู่เลขที่ 999 ซอย พระราม 9 กาญจนาภิเษก 19 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เป็นวัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคมสีมาและได้รับการยกขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีเป็นการพิเศษในปี พ.ศ. 2542
ปัจจุบันมี พระธรรมบัณฑิต (อภิพล อภิพโล) เป็นเจ้าอาวาส

จัดพิธีบรรพชาและอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และ ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่ชาวไทยยึดถือปฏิบัตมานาน กับการได้บวช ถวายเป็นพระราชกุศล ถวายความอาลัยแด่พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน ทางสมาคมพ่อตัวอย่างแห่งชาติ จึงร่วมกับ วัดพระราม ๙ กาญจนา ภิเษก มีความสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชที่ครองราชย์มากว่า 70 ปี เนื่องในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 จะมี พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ท้องสนามหลวง
นอกจากนั้น ยังมีการจัด พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก และยังมี นิทรรศการเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ แห่ง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก

สมาคมพ่อตัวอย่าง แห่งชาติ นำโดย พลเอก ดร.กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ จึงได้จัดอุปสมบทหมู่ ร่วมกับวัด พระราม 9 กาญจนาภิเษก เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกศุลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ใน วาระที่เสด็จสู่สวรรคาลัย ในช่วงวันที่ 12-27 ตุลาคม 2560 โดยมี ฯพณฯอำพล เสนารงค์องคมนตรี ในรัชกาลที่ ๙ เป็นประธานในพิธี ณ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก  โดยการอุประสมบทหมู่ในครั้งนี้เป็นการอุปสมบทหมู่ พิเศษ เนื่องจากได้รับพระราชทานผ้าไตรพระราชทาน จาก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่ง ที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร ณ บดิทรเทพยวรางกูร ได้พระราชทานผ้าไตรในการบวชให้กับ ผู้ที่เข้าบวช เพื่อถวายเป็นพระราชกศุล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในครั้งนี้

กำหนดการอุปสมบทหมู่ เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 12-27 ตุลาคม 2560

วันที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 16.00 น ถึง 16.30 น ฯพณฯอำพล เสนารงค์องคมนตรี ในรัชกาลที่ ๙ ประธานในพิธี ขลิบผมปลงผมนาค                                                                                                                                                                                                          วันที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 8.00 น ฯพณฯอำพล เสนารงค์ องคมนตรี ในรัชกาลที่ ๙ ประธานในพิธี เดินทางมาถึง ถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์/ร่วมกันร้องเพลงชาติ/สรรเสริญพระบารมี/อ่านหมายสั่ง/สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ/ประธานในพิธีมอบผ้าไตรพระราชทาน แก่นาคพระ ๘๙ คน                                                                                                                                      เวลา 9.30 น เข้าพิธีอุปสมบท ณ พระอุโบสถวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก กทม.                                                                              วันที่ 14 ตุลาตม 2560 ปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกทม.                                                                                        วันที่ 15 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น พระทุกรูป เดินทางไปปฎิบัติธรรม ณ ธุดงค์สถานญาณสังวร วัดญาณสังวรารามหาวิหาร อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

วันที่ 25 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น พระทุกรูป เดินทางกลับวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก กทม.
วันที่ 26 ตุลาคม 2560 เวลา 15.52 น ร่วมถวายไว้อาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชการที่ ๙ / ร่วมกิจกรรมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ณ ลานหน้าพระอุโบสถ
วันที่ 27 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00น ทำพิธีลาสิกขาบท

รูปแบบการบันทึกการถ่ายทอดสดของข่าวชัดTV

ด้วยหมายกำหนดการตามที่กล่าวมาข้างต้น ทางสำนักงานข่าวชัดTV มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ จึงได้เตรียมการที่จะ ถ่ายทอดสดในพิธีอุปสมบทหมู่ เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกศุล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 12-27 ตุลาคม 2560 เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกศุลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเกี่ยวสัญญาณสดจากช่อง TV Pool ตั้งแต่วันที่ 25-29 ตุลาคม 2560 ตลอดงานราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช                                                                                                 โดยมีรูปแบบการถ่ายทอดสด ผ่าน TV ออนไลน์ข่าวชัด ทางเว็บไซต์ www.khaochad.tv และทาง www.youtube.com/khaochad News  และทางแฟนเพจ https://www.facebook.com/khaochad (ข่าวชัดประเด็นจริง)  ร่วมไปถึงเพจ / กองทัพนิรนาม/ภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ /สมาคมพ่อตัวอย่างแห่งชาติ/  ออกอากาศทาง สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM ช่อง 45 วันที่ 14,28 ตุลาคม 2560 เวลา 14.55 น เป็นต้นไปถึงเวลา 15.25 น

ในการถ่ายทอดสดดังกล่าวมาข้างต้นทีมงานข่าวชัด จะเริ่มทำการถ่ายทอดสดพิธีดังกล่าวตั้งแต่ เวลา 15.00 น. ของวันที่ 12 ตุลาคม 2560 จนถึง วันที่ 27 ตุลาคม 2560 เวลา 12.00 น และ เกี่ยวสัญญาณ สดจากช่อง TV Pool ตั้งแต่วันที่ 25-29 ตุลาคม 2560 ตลอดงานราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ตลอดช่วงเวลาที่มีพิธี นอกเหนือจากงานพระราชพิธี ทางสถานีโทรทัศน์ข่าวชัด tv จะทำการออกอากาศภาพ พระกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ตลอดที่ครองราชย์ กว่า ๗๐ ปี
และจะนำเทปตัดต่อ ตลอดทั้งงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ออกอากาศ ผ่านทางจานดาวเทียม IPM ช่อง 45 วันที่ 14,28 ตุลาคม 2560 เวลา 14.55 น เป็นต้นไปถึง เวลา 15.25 น

เรียนเชิญผู้สนใจสนับสนุนการถ่ายทอดสด

ด้วยกำหนดการทึ่กล่าวมาข้างต้นทางสำนักงานข่าวชัด TV จึงเรียนเชิญผู้สนใจสนับสนุนในการถ่ายทอดสด และเทปการออกอากาศและเทปการออกอากาศ สามารถติดต่อ สอบถามรายละเอียดได้ที่ หจก.ข่าวชัดมีเดีย 83 หมู่ที่3
ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
 โทร 096-529-4156 , 02-409-5455 Emai:khaochad@gmail.com

ข่าวชัดประเด็นจริงรายงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับคลิป : วัดพระราม9 กาญจนาพิเษกจัดพิธีอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช(มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/130779