กังหันลมโคราช กรีโนเวชั่น เพาเวอร์ ประชุม การชี้แจง รายละเอียดโครงการและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

เปิดอ่าน 595 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

กังหันลมโคราช กรีโนเวชั่น เพาเวอร์ ประชุม การชี้แจง รายละเอียดโครงการและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

วันนี้ 11 ต.ค 2560 เวลา 09.00 ตัวแทนจากบริษัท กรีโนเวชั่น เพาเวอร์ จำกัด ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม(กังหันลม) พร้อมบริษัทคอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อม ได้จัดให้มีการประชุม การชี้แจง รายละเอียดโครงการและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง อ.ด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยมี ผู้นำตัวแทนจากชาวชุมชนที่อาศัย แล้วมีที่ตั้ง โครงการผ่าน จากตำบลห้วยบง มีบ้านน้อยพัฒนา บ้านเสาร์ห้า บ้านซับพูลน้อย บ้านซับสนุน บ้านศิลาร่วม บ้านศิลาร่วม บ้านถ้ำเต่าและบ้านห้วยโปร่ง ส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ มีบ้านท่าหินงม มีจำนวนต้นกังหันลม 33 ต้น พื้นที่รัศมี 3กิโลเมตร หลังจากที่ทางบริษัทได้แจ้งถึงวัตถุประสงค์ของการจัดประชุม แจ้งที่มาของโครงการว่าเพื่อเป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เพื่อลด

การนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศมาผลิตไฟฟ้า สร้างความมั่นคงทางพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมชี้แจงรายละเอียดโครงการ การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม อาทิบ้านศิลาร่วม จะได้รับเสียงจากโครงการ 37 dB(A)จะได้รับเสียงรวม 53.2 dB(A) บ้านห้วยโปร่ง จะได้รับเสียงจากโครงการ 43 dB (A)จะได้รับเสียงรวม 61.8 dB(A)ก็ได้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน หน่วยงานด้านสาธารณสุข ซึ่งทางด้านผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ก็ได้เสนอความคิดเห็น พร้อมขอความเห็นใจ ให้ทางบริษัทช่วยเยียวยา ผลกระทบด้านเสียง ให้กับทุกครอบครัวในชุมชน ซึ่งตัวแทนของบริษัทได้รับฟังเพื่อที่จะไปปรึกษากับผู้มีอำนาจหาทางช่วยเหลือต่อไป

อำนาจ อภัยภักดี นสพ.ทิศทาง / ข่าวภาพ นครราชสีมา
นายดำรงค์ จิรานุไชยวัฒนา (แฟรงค์)ข่าวภาพ อำเภอด่านขุนทด นครราชสีมา


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กังหันลมโคราช กรีโนเวชั่น เพาเวอร์ ประชุม การชี้แจง รายละเอียดโครงการและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/130620