“เชิญชวนเยาวชนอายุ15-21 ปี”ร่วมการแข่งขัน” MOS Olympic Thailand Competition 2018 “เพื่อค้นหาตัวแทนประเทศไทยเดินไปแข่งขันต่อในเวทีระดับโลก”ณ.ประเทศสหรัฐอเมริกา”(เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561)

เปิดอ่าน 722 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

“เชิญชวนเยาวชนอายุ15-21 ปี”ร่วมการแข่งขัน” MOS Olympic Thailand Competition 2018 ” เพื่อค้นหาตัวแทนประเทศไทยเดินไปแข่งขันต่อในเวทีระดับโลก”ณ.ประเทศสหรัฐอเมริกา”(เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561)

ARIT เล็งเห็นถึงความสำคัญ และต้องการส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนไทยในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้มีมาตรฐานเทียบเท่านานาอารยประเทศอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดการแข่งขัน ทักษะทางด้านไอทีภายใต้”โครงการ MOS Olympic Thailand Competition 2018” ขึ้น โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 16 ซึ่งผลจากการแข่งขันบนเวทีประเทศไทยนี้ จะคัดเลือกตัวแทนเยาวชนไทย เพื่อส่งเข้าร่วมแข่งขันบนเวทีระดับโลก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งรางวัลชนะเลิศจะได้ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สหรัฐอเมริกาพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณและของรางวัลจากผู้สนับสนุนสำหรับโปรแกรมที่ใช้ในการแข่งขันปี 2018 แบ่งเป็น 6 โปรแกรม ดังนี้

1.MS Office version 2013 ได้แก่ MS Word , MS Excel , MS PowerPoint

(หมายเหตุ รับสมัครเฉพาะระดับมัธยมศึกษา และปวช.เท่านั้น)

2.MS Office version 2016 ได้แก่ MS Word , MS Excel , MS PowerPoint

(หมายเหตุ รับสมัครทุกระดับชั้น)

( สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.aritedu.com/olympic2018 )

( หรือติดต่อ Tel : 02-682-6350 ต่อ 522 – 524 )


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : “เชิญชวนเยาวชนอายุ15-21 ปี”ร่วมการแข่งขัน” MOS Olympic Thailand Competition 2018 “เพื่อค้นหาตัวแทนประเทศไทยเดินไปแข่งขันต่อในเวทีระดับโลก”ณ.ประเทศสหรัฐอเมริกา”(เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/129994