คณะครูอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนจังหวัดสตูล สาขาการพัฒนาชุมชน พื้นที่นราธิวาสศึกษากิจกรรมของ ”กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านค่าย”

เปิดอ่าน 589 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

 

นายอัสมีรี แวเด็ง (นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ)เป็นประธานต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนจังหวัดสตูล สาขาการพัฒนาชุมชน เพื่อมาศึกษากิจกรรมของกลุ่มพัฒนาอาชีพการทำผลิตภัณฑ์จากกระจูดจากสถานที่จริง ณ ที่ทำการกลุ่ม ม.2 บ้านค่าย ต.กะลุวอเหนือ พร้อมด้วย นายณัฐศักดิ์ จันทโรจวงศ์ (ปลัดเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ)ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนจังหวัดสตูล จำนวน 30 คน

 

โดยมี นายโสภณ อีแมลอดิง (ประธานกลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านค่าย)ในโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ได้กล่าวต้อนรับพร้อมนำเสนอภาพรวมของกลุ่มพัฒนาอาชีพการทำผลิตภัณฑ์จากกระจูด ให้กับคณะศึกษาดูงานได้รับทราบ เมื่อก่อนชาวบ้านเขาทำผลิตภัณฑ์กระจูดส่งขายตามบ้าน ตลาดนัดหรืองานต่างๆซ่วงนั้นมีสมาซิกเพียงแค่ 5 คนเท่านั้น พอทำไปเรื่อยๆ ได้มีการขยับขยาย ออกแบลายกระจูดต่างๆ เพิ่มขึ้น โดยต้องการที่จะให้ความรู้แก่บุคคลที่สนใจ อยากให้ชาวบ้านมีวิชาชีพติดตัว ได้ขายได้จำหน่าย สร้างรายได้ได้ด้วยตนเอง  แล้วส่งผลิตภัณฑ์กระจูดเข้าร่วมกับ โครงการภูฟ้า ชึ่งเป็นโครงการพระราชดำริ และปี 2556 ทางภูฟ้า ได้เข้ามาช่วยเหลือชาวบ้าน อยากให้ชาวบ้านมีรายได้ จนมีชาวบ้านให้ความสนใจและเข้าร่วมเพิ่มมากขึ้น จนปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 30 คน โดยผลิตภัณฑ์จากกระจูดบ้านค่ายจะส่งภูฟ้าทั้งหมด ชึ่งมีแบบกระจูดอยู่ 21 แบบ และกำลังพัฒนา สร้างสรรค์แบบอยู่ตลอด จากนั้นได้นำคณะศึกษาดูงาน ตามภารกิจด้านต่างๆ อาทิ ด้านการจัดการทำกระจูดรูปแบบต่างๆ  จากกระจูดมีมากมาย เช่า กล่องอเนกประสงค์ ที่ตั้งหนังสือ ตะกร้าอเนกประสงค์ กล่องกระดาษทิชชู กระเป๋าถือกระจูด เป็นต้น

นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ  ได้กล่าวว่า ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้ด้วย โดยต้องขอบคูณทางภูฟ้าที่ได้ยื่นมือช่วยเหลือชาวบ้านในระแวกนี้ให้มีรายได้ที่เพียงพอโดยทางภูฟ้าได้ตั้งชื่อกลุ่มให้ว่า ”กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านค่าย” ซึ่งเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือช่วยเหลือดูแล

สนับสนุนชาวบ้าน และอยากให้ช่วยอบรม ส่งเสริมให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น เพราะเราสอนเพื่อให้เขามีรายได้ มีอาชีพติดตัว เลี้ยงตัวเอง เลี้ยงครอบครัวได้อย่างพอเพียงนั่นเอง

 

 

(ภาพ/ข่าว) ซาการียา ดอเลาะ จังหวัดนราธิวาส


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : คณะครูอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนจังหวัดสตูล สาขาการพัฒนาชุมชน พื้นที่นราธิวาสศึกษากิจกรรมของ ”กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านค่าย”

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/129935