สสจ.ราชบุรี จับมือกองทุนฟื้นฟูฯ ร่วมเจรจาแก้ไขปัญหาหนี้ให้กับเกษตรกร

เปิดอ่าน 526 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

วันที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายสุรินทร์ วทัญญู สหกรณ์จังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นายยงยุทธ เสมาใหญ่ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ รักษาการแทนผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์  พร้อมด้วย ผู้ชำระบัญชีของสหกรณ์การเกษตรบางแพ จำกัด

ประชุมเจรจาในการแก้ไขปัญหาหนี้ของสหกรณ์ กับนายศักดา ดวงดารา หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตร สาขาจังหวัดราชบุรี  โดยมีนายครองศักดิ์ สงรักษา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี ร่วมเป็นสักขีพยานในการร่วมเจรจา ณ  ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี

จากการพิจารณาดังกล่าว สรุปว่า ลูกหนี้สมาชิกสหกรณ์การเกษตรบางแพ จำกัด ตกลงขายทอดตลาดหนี้ โดยสหกรณ์ ฯ และในนามของผู้ชำระบัญชี ยินยอมให้กองทุนฟื้นฟูฯ ชำระหนี้แทนเกษตรกร นางละเอียด ไม้สีทอง ซึ่งเป็นลูกหนี้ที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยสหกรณ์ฯ คิดเงินต้นคงค้างเต็มจำนวน พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5  ระยะเวลา 5  ปี โดยบันทึกข้อตกลง ลงนามระหว่างสหกรณ์การเกษตรบางแพ จำกัด และสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตร สาขาจังหวัดราชบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี

 

ภาพ,ข่าว วีรยา,สุขเสาวภาคย์ (ฝบท./กบส.)


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สสจ.ราชบุรี จับมือกองทุนฟื้นฟูฯ ร่วมเจรจาแก้ไขปัญหาหนี้ให้กับเกษตรกร

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/129760