มูลนิธิเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดแข่งขันกอร์ฟ(มีคลิป)

เปิดอ่าน 1,711 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

มูลนิธิเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดแข่งขันกอร์ฟ

วันนี้  9 ตุลาคม 2560  เวลา 14.59 นาที สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายเกชา ศักดิ์สมบูรณ์ ประธานมูลนิธิเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น นำคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล “ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้จากการจัดการแข่งขันฯ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยมีนายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ (เลขาธิการมูลนิธิเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น) นายสุวรรณ บัวโรย บรรณาธิการข่าวชัดประเด็นจริง พร้อมคณะทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินดังกล่าวแด่ใต้ละอองพระบาท

ขอบคุณภาพข่าวจากข่าวในพระราชสำนัก


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : มูลนิธิเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดแข่งขันกอร์ฟ(มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/129681