พิจิตรอัยการลงพื้นที่เตือนชาวบ้านรุกล้ำลำน้ำขอความร่วมมือปฏิบัติตามนโยบายรัฐเชื่อมั่นใช้รัฐศาสตร์นำนิติศาสตร์มีความสุขทั่วหน้า(มีคลิป)

เปิดอ่าน 519 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

พิจิตรอัยการลงพื้นที่เตือนชาวบ้านรุกล้ำลำน้ำขอความร่วมมือปฏิบัติตามนโยบายรัฐเชื่อมั่นใช้รัฐศาสตร์นำนิติศาสตร์มีความสุขทั่วหน้า

วันที่ 29 ก.ย. 2560 พ.อ.วีรวัฒน์ วิวัฒน์วานิช รอง ผอ.รมน.จังหวัดพิจิตร และ นายอาคม นวพิพัฒน์ อัยการจังหวัดพิจิตร ได้ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจภูมิประเทศของแม่น้ำพิจิตรเก่า ซึ่งเป็นแม่น้ำที่มีระยะทางยาวถึง 127 กิโลเมตร ไหลผ่านพื้นที่ 4 อำเภอของจังหวัดพิจิตร

แต่ในอดีตที่ผ่านมาถูกปล่อยทิ้งรกร้างมีสภาพตื้นเขินที่เรียกว่าเป็นแม่น้ำที่ไร้ชีวิต เพราะไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้แต่ต่อมาด้วย นโยบายของ นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร และ พลโทวิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 และรัฐบาลต้องการฟื้นฟูคืนชีวิตให้กับแม่น้ำพิจิตรเก่าเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม รวมถึงให้เป็นแก้มลิงเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตร

ดังนั้นจึงได้มีการเปิดประตูรับน้ำ รับน้ำจากแม่น้ำน่านผันเข้าแม่น้ำพิจิตรเก่าที่บ้านดงเศรษฐี หรือ หมู่ 4 บ้านวังกระดี่ทอง ต.ย่านยาว อ.เมืองพิจิตร ผลรับที่เป็นรูปธรรมคือมีปริมาณน้ำจำนวนมากไหลเข้าสู่แม่น้ำพิจิตรเก่าได้แล้ว แต่ปัญหาและอุปสรรค คือ ถนนหรือทางข้ามแม่น้ำพิจิตรเก่าที่สร้างไม่ได้มาตรฐานจึงเป็นเหตุขวางทางน้ำ อีกทั้งมีบ้านเรือนราษฎรปลูกสร้างรุกล้ำมาในแม่น้ำพิจิตรเก่าเป็นจำนวนมากถ้าดูจากข้อเท็จจริงก็ถือได้ว่าเป็นผู้บุกรุกแม่น้ำพิจิตรเก่า ซึ่งถ้ากางกฎหมายตาม พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย(ฉบับที่17 )พ.ศ.2560

ซึ่งกฎหมายนี้มุ่งหมายจัดการการรุกล้ำลำน้ำในทั่วประเทศไม่ให้ขยายตัวไปมากกว่าที่เป็นอยู่ ก็ถือได้ว่าผู้รุกล้ำลำน้ำมีความผิด แต่ด้วยหลักปฏิบัติทั้งในแง่นิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ที่เหมาะสม รัฐบาลถือหลักบนพื้นฐานแนวคิดที่ว่า “ประชาชนคือผู้ได้รับความเดือดร้อน” ดังนั้นสถานการณ์ของประชาชนชาวบ้านที่รุกล้ำแม่น้ำพิจิตรเก่า จึงมีแนวทางในเบื้องต้นว่าจะไม่ขับไล่แต่จะขอให้ขนย้ายหรือขยับบ้านเรือนเพื่อเปิดทางให้น้ำไหล ซึ่งขณะนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากผู้นำและจากราษฎรเป็นอย่างดียิ่ง

นอกจากนี้ นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี นายอำเภอเมืองพิจิตร ก็ได้ร่วมลงพื้นที่พบปะราษฎรที่มีบ้านเรือนปลูกรุกล้ำอยู่ริมแม่น้ำพิจิตรเก่าแล้วได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำเพื่อทำความเข้าใจและหาแนวทางแก้ไขเยียวยาให้การพัฒนากับการแก้ปัญหาต้องไปควบคู่กัน ซึ่งก็มีการนำรถแบ็กโฮจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในหลายท้องที่ไปช่วยกันขุดเจาะถนนที่ขวางแม่น้ำพิจิตรเก่าเกือบ 10 จุด เพื่อเปิดเปิดทางน้ำอีกด้วย

ในส่วนของ นายอาคม นวพิพัฒน์ อัยการจังหวัดพิจิตร กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้เห็นสภาพที่แท้จริงของราษฎรที่ปลูกสร้างบ้านเรือนรุกล้ำเข้าไปในแม่น้ำพิจิตรเก่า แต่ก็อยากจะบอกกล่าวว่า การทำงานจะต้องใช้หลักรัฐสาสตร์มาก่อน เพราะถ้าว่ากันตามหลักกฎหมายหรือหลักนิติศาสตร์ ราษฎรจะรับกันได้อยากเพราะถ้ากางกฎหมายขึ้นมาทุกอย่างต้องทำตามกฎหมาย แต่ตอนนี้เมื่อมีโครงการของทางผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร รวมถึงแม่ทัพภาคที่ 3 ซึ่งเป็นตัวแทนของรัฐบาลจะเข้ามามาดูแลและพัฒนาก็อยากให้ราษฎรรับฟังและปฏิบัติตามแผนแม่บท ว่าจะแก้ปัญหาเป็นขั้นเป็นตอนอย่างไร เพราะถ้าจะทำทุกอย่างพร้อมๆกัน โดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชน ผู้ปฏิบัติคงไม่ทำเช่นนั้น แต่เนื่องด้วยโครงการพัฒนาฟื้นฟูแม่น้ำพิจิตรเก่าเป็นโครงการที่ดีและน่าสนับสนุนจึงอยากขอความร่วมมือจากราษฎรที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำพิจิตรเก่า โปรดให้ความร่วมมือ เพราะอนาคตจะเกิดประโยชน์ร่วมกันอย่างมหาศาลของชาวพิจิตร เพราะการมีแหล่งน้ำก็จะก่อให้เกิดอาชีพและรายได้อย่างมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สมดั่งเจตนารมณ์ของรัฐบาลดังกล่าว

สิทธิพจน์ พิจิตร


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : พิจิตรอัยการลงพื้นที่เตือนชาวบ้านรุกล้ำลำน้ำขอความร่วมมือปฏิบัติตามนโยบายรัฐเชื่อมั่นใช้รัฐศาสตร์นำนิติศาสตร์มีความสุขทั่วหน้า(มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/127772