นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานมอบบ้านโครงการกาชาดซ่อม สร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ (มีคลิป)

เปิดอ่าน 364 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานมอบบ้านโครงการกาชาดซ่อม สร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้

นางไขแสง ศักดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ประธานพิธีมอบบ้านให้แก่ผู้พิการ นายปิยะ หลีเหล็ม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ พร้อมด้วย นายสาโรช กาญจนพงศ์ นายอำเภอเมืองนราธิวาส นายนิติพงษ์ ทาหา ปลัดอาวุโส, หัวหน้าส่วนราชการ, สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส, ฝ่ายทหาร, จนท.อบต.ลำภู, กำนัน, ผญบ., บัณฑิตอาสาฯ และ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีมอบครั้งนี้ ณ เลขที่ ๔๕ ม.๑ ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส การก่อสร้างบ้านให้แก่ผู้ด้อยโอกาสนายปิยะ หลีเหล็ม ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมานจาก ศอ.บต. ประสบความสำเร็จเพราะการร่วมแรง ร่วมใจ ของกำนันผู้ใหญ่บ้าน พี่น้องประชาชน กรรมการหมู่บ้าน และส่วนราชการ โดยประชารัฐมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง เพื่อตั้งใจที่จะทำความดีถวายแม่ของแผ่นดิน ขอให้เจ้าของบ้าน นายปิยะ หลีเหล็ม ได้ตั้งใจประพฤติตนเป็นคนดีไม่สร้างปัญหาให้กับชุมชน ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

นางไขแสง ศักดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ทั้งยังทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนทั้งในและต่างประเทศ มีผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยพระอัจฉริยภาพและพระวิริยะอุตสาหะครั้งแล้วครั้งเล่าก่อให้เกิดคุณปการ อันใหญ่หลวงแก่ประชาชนและประเทศไทย อเนกนันต์ ทรงประพฤติปฎิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างแห่งคุณงานความดี สมควรแล้วที่เราในฐานะผู้ซึ่งอยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร จะได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อพระองค์ท่าน โดยการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ โดยรวมพลังเป็นหนึ่งเดียวถวายความจงรักภักดีน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ว่าจักทำแต่ความดีละเว้นความชั่วทั้งหลายทั้งปวง จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยความมีนํ้าใจ เมตตากรุณาต่อกัน จักบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และเสริมสร้างความสามัคคีในชาติ ประพฤติปฎิบัติตนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสนองพระราชปณิธานอันประเสริฐสุด และส่งเสริมความเจริญสมบูรณ์พูนสุขแก่ประเทศชาติและประชาชนสืบไปโดยสุดกำลัง

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานมอบบ้านโครงการกาชาดซ่อม สร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/127632