พิธีเปิดโครงการ น้อมนำ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต Way of life

เปิดอ่าน 682 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

พะเยา20 ก.ย 60 เวลา 09.00 น.( ท่าวังทอง Way of life ) ” พิธีเปิดโครงการ น้อมนำ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต Way of life ณ. อาคารอเนกประสงค์ บ้านเจดีย์งาม โดยมีผู้นำ ของหมู่บ้าน ตำบลท่าวังทอง 14 หมู่บ้าน มีพิธีเปิดโครงการ Way of life โดยมีประธานในพิธี นายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์ นายอำเภอเมืองจังหวัดพะเยา กล่าวเปิดโครงการ “น้อมนำ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่การปฏิบัติ จนเป็นวิถีชีวิต ”

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมราชบพิตร ที่ได้พระราชทาน หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงแก่พสกนิกรชาวไทย เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินชีวิต ตั้งแต่พุทธศักราช 2517 เป็นต้นมา เพื่อเผยแพร่ สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน จนนำไปสู่การ น้อมนำ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต ภายในพิธีเปิดโครงการครั้งนี้ ยังมีการมอบ ประกาศนียบัตร ของตัวแทนชุมชนแต่ละหมู่บ้าน ที่ได้จัดกิจกรรม ประกวดซุ้ม ของแต่ละหมู่บ้าน ของตำบลท่าวังทอง 14 หมู่บ้าน และได้มีผู้เข้าร่วม อย่างคับคั่ง

ภาพ//สมคิด วันดี
ปัณณวิชญ์//พะเยารายงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : พิธีเปิดโครงการ น้อมนำ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต Way of life

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/125811