มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กำหนดงานประเพณีทิ้งกระจาด แจกจ่ายเครื่องอุปโภค-บริโภคและค่าพาหนะ ประจำปี 2560

เปิดอ่าน 761 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กำหนดงานประเพณีทิ้งกระจาด แจกจ่ายเครื่องอุปโภค-บริโภคและค่าพาหนะ ประจำปี 2560

ในวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น.
ณ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ
คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี 2560 พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ คณะผู้ช่วยกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมในพิธีแจกจ่ายข้าวสาร เครื่องอุปโภค-บริโภค และค่าพาหนะแก่ผู้ยากไร้ที่มารอรับสิ่งของ


โดยมี พล.ต.ท. ชินทัต มีศุข รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ
ในปี 2560 นี้ มูลนิธิเต็กตึ๊งได้จัดงบประมาณการจัดงานประเพณีทิ้งกระจาด เป็นจำนวนเงิน 13,500.000 บาท (สิบสามล้านห้าแสนบาทถ้วน)

นพพยัคฆ์ขาว รายงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กำหนดงานประเพณีทิ้งกระจาด แจกจ่ายเครื่องอุปโภค-บริโภคและค่าพาหนะ ประจำปี 2560

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/125777