พะเยา เจ๋ง จริง ผู้ใหญ่บ้านจับมือ ชาวบ้านทอดผ้าป่าขยะ ( ขยะเป็นเงินเป็นทอง )ทำให้ในชุมชนลดขยะลงถึง 60% แถมขายสร้างรายได้ครัวเรือน ชุมชน รูปแบบเงินออมสะสม

เปิดอ่าน 5,017 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

พะเยา เจ๋ง จริง ผู้ใหญ่บ้านจับมือ ชาวบ้านทอดผ้าป่าขยะ ( ขยะเป็นเงินเป็นทอง )ทำให้ในชุมชนลดขยะลงถึง 60% แถมขายสร้างรายได้ครัวเรือน ชุมชน รูปแบบเงินออมสะสม

วันที่ 17 ก.ย 60 เวลา 09.00 น. ผู้สื่อข่าวได้ติดตาม กลุ่มชาวบ้านชุมชนบ้านต๊ำ และผู้ใหญ่บ้าน ในตำบลต๊ำ อ.เมืองพะเยา นำชาวบ้านในชุมชนตำบลบ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพะเยา ทำกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะ ณ.วัดต๊ำม่อน พร้อมกับมีขบวนแห่ผ้าป่าขยะ เดินขบวนรณรงค์ขยะ ในตำบล ก่อนจะมีการนำเอาขยะทั้งหมดมาทำการคัดแยกขยะ ที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน ต๊ำม่อน หมู่ 11 ต.ต๊ำ เพื่อนำไปขายสร้างรายได้ในครัวเรือนในรูปแบบเงินออมสะสม ภายใต้โครงการคัดแยกขยะสะสมเงินทองคุ้มครองสุขภาพ หลังดำเนินการเพียง 2 ปี ในชุมชน สะอาด ปลอดขยะ

นายอดุลย์ อ้อยหวาน ผู้ใหญ่บ้าน ม. 11 ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา กล่าวว่า ได้นำชาวบ้านนำขยะครัวเรือน มาคัดแยกเป็นประเภท ขยะทั่วไป ขยะอันตราย และขยะรีไซเคิล เพื่อนำไปขายในโครงการคัดแยกขยะสะสมเงินทองคุ้มครองสุขภาพของบ้านต๊ำ ซึ่งจะมีพ่อค้ามารับซื้อขยะจากชุมชนทุกๆ กลางเดือน การจัดโครงการในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ชึ่งได้นำโครงการประชารัฐมาใช้ประโยชน์และเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน และทางตำบลบ้านต๊ำ ได้เข้าร่วมประกวดระดับอำเภอและจังหวัด มาแล้ว

ขยะที่ชาวบ้านนำมาขาย ส่วนใหญ่เป็นขยะประเภทรีไซเคิล เช่น ขวดพลาสติก, ขวดแก้ว, กระดาษ และขยะเป็นพิษ เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ กระป๋องยาฆ่าแมลง โดยชาวบ้านต้องคัดแยกขยะก่อนนำมาชั่งกิโล โดยราคาขยะรีไซเคิล ขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุ โดยราคาที่ซื้อขายนั้น เหมือนจากราคารับซื้อของเก่าตามท้องตลาดทั่วไป ซึ่งปริมาณขยะรีไซเคิลที่ชุมชนนำมาขาย สำหรับ เงินที่ได้จากการขายขยะรีไซเคิลจะถูกโอนเข้าบัญชีโครงการคัดแยกขยะสะสมเงินทองคุ้มครองสุขภาพ ที่ชาวบ้านแต่ละคนเข้าร่วมโครงการ นอกจากนี้มีสวัสดิการคุ้มครองให้กับสมาชิกเพิ่มเติม ปัจจุบันขยะครัวเรือนที่เกิดขึ้นภายในชุมชนลดลงกว่าร้อยละ 60 และในระยะเวลาเพียง 2 ปี โดยความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชน กระตุ้นให้เกิดวัฒนธรรมการคัดแยกขยะดังกล่าว

สัมภาษณ์ นายอดุลย์ อ้อยหวาน ผู้ใหญ่บ้าน ม. 11 ต.บ้านต๊ำ

สัมภาษณ์ พระอาจารย์ ดร.สุทิน เลขาเจ้าคณะจังหวัดพะเยา

ภาพ//สมคิด วันดี
ปัณณวิชญ์//พะเยารายงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : พะเยา เจ๋ง จริง ผู้ใหญ่บ้านจับมือ ชาวบ้านทอดผ้าป่าขยะ ( ขยะเป็นเงินเป็นทอง )ทำให้ในชุมชนลดขยะลงถึง 60% แถมขายสร้างรายได้ครัวเรือน ชุมชน รูปแบบเงินออมสะสม

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/125001