ปิดเมนู
หน้าแรก
ข่าวสาร
http://www.khaochad.com/124247

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นำคณะข้าราชการในจังหวัดนครสวรรค์ พ่อค้า ประชาชน  นักเรียน ร่วมทำบุญตักบาตรตามโครงการผู้ว่าฯ พาทำบุญวันธรรมสวนะ(วันพระ) ( มีคลิป )

เปิดอ่าน 479 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

 

เมื่อเวลา 07.00 น.วันนี้(13 กันยายน 2560) นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นำคณะข้าราชการในจังหวัดนครสวรรค์ พ่อค้า ประชาชน  นักเรียน ในพื้นที่อำเภอเมืองฯ  จ.นครสวรรค์  ร่วมทำบุญตักบาตรตามโครงการผู้ว่าฯ พาทำบุญวันธรรมสวนะ(วันพระ) ที่ วัดเกรียงไกรเหนือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โดยการทำบุญดังกล่าว เป็นการสืบสานและทำนุบำรุง พระพุทธศาสนา พร้อมรำลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ยึดมั่นในพระพุทธศาสนา   ที่มีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์เป็นที่ตั้ง และนำหลักศีล 5 มาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน  นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล5” เพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ลดปัญหาความขัดแย้ง สร้างความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอันเป็นประโยชน์ของประชาชน รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนได้นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข พร้อมกันนี้ได้มีการให้ผู้ที่ร่วมโครงการได้ใส่ผ้าไทยเพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป

 

 

  ภาพ / ข่าว กณต  ทาทิพย์ จ.นครสวรรค์


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นำคณะข้าราชการในจังหวัดนครสวรรค์ พ่อค้า ประชาชน  นักเรียน ร่วมทำบุญตักบาตรตามโครงการผู้ว่าฯ พาทำบุญวันธรรมสวนะ(วันพระ) ( มีคลิป )

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/124247