จังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้​ ( มีคลิป )

เปิดอ่าน 360 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

 

เมื่อเวลา 10.00 น วันนี้(13 กันยายน 2560)  ที่ วนอุทยานเขาหลวง ตำบลหนองกรดอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้  กิจกรรม การอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า(รสทป) ซึ่งทางกรมป่าไม้ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครพิทักษ์ป่า มาตั้งแค่ ปี พ.ศ. 2537  ตามพระปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ทรงเห็นความสำคัญของราษฎรที่รวมตัวกันและดูแลป่าไม้อย่างได้ผลส่งจัดทำโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิต ซึ่งทางกรมป่าไม้ ในขณะนั้น ได้ดำเนินการสนองพระราชปณิธานของพระองค์ในการป้องกันรักษาป่าและพื้นที่ต้นน้ำลำธารตามธรรมชาติให้คงอยู่ตลอดไป รวมทั้งเพื่อสร้างจิตสำนึกและอุดมการณ์ให้กับราษฎรเกิดความรักและหวงแหนในทรัพยากรป่าไม้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณนะประโยชน์ของป่าไม้โทษและความเสียหายจากการตัดไม้ทำลายป่า ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานด้านป่าไม้ของเจ้าหน้าที่ ในปีนี้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้ดำเนินการจัด โครงการ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้กิจกรรมอบรมอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป) พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 3 รุ่น โดยมีการ คัดเลือกราษฎรในพื้นที่เป้าหมาย บริเวณโดยรอบวนอุทยานเขาหลวง เพื่อมาเข้ารับการอบรมทั้งภาคทฤษฎี เกี่ยวกับกฎหมายหลักการและแนวทางการอนุรักษ์ป้องกันรักษาทรัพยากร ป่าไม้การดำเนินงานป่าชุมชนพร้อมทั้งภาคนันทนาการและกิจกรรมกลุ่ม

 

 

  ภาพ / ข่าว กณต  ทาทิพย์   จ.นครสวรรค์


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : จังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้​ ( มีคลิป )

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/124240