ปิดเมนู
หน้าแรก
ข่าวสาร
http://www.khaochad.com/124216

พิษณุโลก อนุมัติเงิน กพส. ส่งเสริมธุรกิจรวบรวมปาล์มน้ำมันจากสมาชิกสหกรณ์

เปิดอ่าน 474 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

พิษณุโลก อนุมัติเงิน กพส. ส่งเสริมธุรกิจรวบรวมปาล์มน้ำมันจากสมาชิกสหกรณ์

(วันนี้) วันที่ 13 กันยายน 2560 นายธัชชัย สีสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 8/2560 เพื่อติดตามผลการเบิกจ่าย การชำระหนี้ การพิจารณาอนุมัติเงินกู้ให้แก่สหกรณ์ เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจบริการสมาชิก โดยมีนายสมศักดิ์ แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายเอกไท สุวรรณหิตาทร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ และคณะอนุกรรมการ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก

นายสมศักดิ์ แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า ที่ประชุม ได้พิจารณาอนุมัติเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์จากโครงการปกติ รวม 2 สหกรณ์ จำนวน 2,900,000 บาท ประกอบด้วย 1.สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านน้ำด้วน จำกัด จำนวน 2,000,000 บาท เพื่อเป็นทุนให้สมาชิกกู้ยืมประกอบอาชีพทำนา 2. สหกรณ์การเกษตรปาล์มน้ำมันพิษณุโลก จำกัด จำนวน 900,000 บาท เพื่อให้สหกรณ์ใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการรวบรวมผลผลิตปาล์มน้ำมันจากสมาชิก จำนวน 100 ราย สหกรณ์มีอุปกรณ์การตลาดที่พร้อมต่อการดำเนินธุรกิจ ซึ่งสหกรณ์มีแผนการรวบรวมรับซื้อผลผลิตปาล์มน้ำมันจากสมาชิก ตลอดทั้งปี มีปริมาณรวม 2,460 ตัน ราคาเฉลี่ย ตันละ 4,400 บาท รับซื้อในราคานำตลาด สูงกว่าตันละ 500 บาท เพื่อช่วยเหลือสมาชิกผู้ปลูกปาล์มน้ำมันให้สามารถขายผลผลิตได้ราคาดี ไม่ถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง โดยผลผลิตปาล์มน้ำมันที่รวบรวมได้จากสมาชิกจะส่งจำหน่ายต่อให้กับบริษัทน้ำมันปาล์ม ต่อไป

วรนุช มีชัย/ภาพ/ข่าว
ทีมงานประชาสัมพันธ์/สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : พิษณุโลก อนุมัติเงิน กพส. ส่งเสริมธุรกิจรวบรวมปาล์มน้ำมันจากสมาชิกสหกรณ์

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/124216