พัฒนามาตรฐานการผลิตปาล์ม

เปิดอ่าน 332 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

พัฒนามาตรฐานการผลิตปาล์ม

นายอนันต์ ทับอินทร์ ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์อ่าวลึก เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมพบปะสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการอบรม “การพัฒนาความรู้สมาชิกสหกรณ์ตามมาตรฐานการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน (RSPO)” ภายใต้โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ซึ่งจัดโดยสหกรณ์นิคมอ่าวลึก จำกัด ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด ตำบลคลองยา อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

และได้เชิญวิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ความรู้ซึ่งอยู่ในหลักการ 8 ข้อตามมาตรฐาน rspo ประกอบด้วย 1.นายทวี ลือชา เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ บรรยายให้ความรู้เรื่อง การดูแลพื้นที่ที่มีคุณค่าสูงต่อการอนุรักษ์
2. นายมณฑล คงจันทร์ ผู้จัดการกลุ่มชุมนุมสหกรณ์กลุ่มผู้ผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน บรรยายให้ความรู้เรื่อง การจดบันทึกสมุดสวนปาล์ม
3.นายชลิต ภาคอารีย์ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลปลายพระยา บรรยายให้ความรู้เรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : พัฒนามาตรฐานการผลิตปาล์ม

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/124174