ปิดเมนู
หน้าแรก
ข่าวสาร
http://www.khaochad.com/124070

หลักธรรมาภิบาลทางออกสังคมไทย” ของสำนักราชบัณฑิตยสภาโดยคณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา

วันที่ 13 กันยายน 2017 9:29
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0
2,868 views

“หลักธรรมาภิบาลทางออกสังคมไทย” จัดโดยสำนักราชบัณฑิตยสภาโดยคณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา และภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ เมื่อวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องบัวหลวง อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยปทุมธานี

พลเอก ดร.กิติศักดิ์ รัฐประเสริฐ เลขาธิการภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ เป็นแม่งาน จัดประชุม”หลักธรรมาภิบาลทางออกสังคมไทย” จัดโดยสำนักราชบัณฑิตยสภาคณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา และภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ เมื่อวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องบัวหลวง อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยปทุมธานี  เพื่อเป็นการวางรากฐานของสังคมสู่ Thailand 4.0″


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับคลิป : หลักธรรมาภิบาลทางออกสังคมไทย” ของสำนักราชบัณฑิตยสภาโดยคณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/124070